PvdA wil duidelijkheid over terrein voormalige brandweerkazerne

Sinds de sloop van de vroegere brandweerkazerne is het terrein aan de Westersingel een braakliggende gras- en zandvlakte. (Tekst en foto's: Han Verbeem)

BERGEN OP ZOOM – Deze week verscheen in sommige media opnieuw een oud bericht over het college van B&W, die stelt dat de bebouwing van het voormalige brandweerterrein met woningen geen parkeerproblemen oplevert voor het oude Havengebied. Weliswaar betreft het een mededeling van december 2018 maar voor PvdA-raadslid Adam Ahajaj is het een aanleiding om het college te bevragen over de actuele stand van zaken rondom het braakliggende terrein van de gesloopte kazerne: hoe zit het met de waardering van de grond en hoe staat het met de claims van de afgewezen projectontwikkelaar Fivente?

Het PvdA-raadslid schijft vandaag in een brief aan het college van B&W, of deze inmiddels al de grond heeft laten hertaxeren. "Nog begin van dit jaar heeft de wethouder een nieuwe taxatie van de grond toegezegd aan de gemeenteraad. Tot op heden hebben wij nog geen nieuwe taxatie dan wel een informatieve update ontvangen vanuit het college." Uiteindelijk besloot de Bergse gemeenteraad om niet akkoord te gaan met de verkoop aan projectontwikkelaar Fivente, die appartementen op het terrein wilde bouwen. Volgens Ahajaj is destijds gemeld, dat gemeente en Fivente daardoor in een juridische strijd verkeren. In april heeft de BSD ook een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur) ingediend om de verkoopvoorwaarden met Fivente boven water te krijgen. Vanuit het college is de laatste maanden echter niet naar de raad over de kwestie gecommuniceerd, constateert Ahjaj. "Als PvdA hechten wij er erg veel waarde aan dat de gemeenteraad om de zoveel tijd op de hoogte wordt gehouden, zeker wanneer het een dermate gevoelig dossier betreft."

Verkoop tegen marktwaarde

Ondanks de bouwstops als gevolg van de landelijke stikstofkwestie, heeft het college besloten een drietal woningbouwprojecten in Bergen op Zoom weer op de rails te zetten: Scheldebalkon en twee projecten in Halsteren nabij de voormalige Hemi en Zuneha. De drie concept-bestemmingsplannen staan de komende maand op de raadsagenda. Ahajaj vraagt het college, hoe het daarbuiten gesteld is met de plannen voor het brandweerterrein. "Staat de wethouder nog altijd achter zijn toezegging dat er een nieuwe taxatie komt van de grond, zodat de grond in de toekomst tegen een marktwaardeprijs kan worden verkocht?" Het raadslid wil weten hoe de raad verder geïnformeerd gaat worden over het dossier. Hij wil zijn vragen schrifelijk beantoord zien "desnoods vertrouwelijk' binnen een termijn van 30 dagen.