PvdA wil herstel van de Kaai, te beginnen bij de Ham

BERGEN OP ZOOM – Een open kaai is dé toekomstdroom van elke Bergenaar, stelt de PvdA. Al jarenlang wordt erover gesproken en de mooiste plannen zijn gemaakt, die uiteindelijk weer in een archiefkast belanden. Fractievoorzitter Han Verbeem wil dat de komende periode keuzes gemaakt worden en maakt de ‘open Kaai’ tot inzet van de verkiezingen.

Verbeem zet in een verkiezingsfilmpje uiteen hoe zijn partij dat voor ogen heeft: gefaseerd en klein beginnen, juist om de kosten te beheersen. De eerste stap is het herstellen van de verbinding tussen de ham en de kaai.

Het terugbrengen van het water in de stad zet Bergen op Zoom toeristisch op de kaart, zo stelt de PvdA. In andere steden, zoals Breda en in Utrecht, zijn daar successen mee geboekt. Het levert bovendien werkgelegenheid op in de toeristische sector. Het zijn echter kostbare projecten en met het Nedalco-debacle nog in het geheugen pleit de fractie voor een gefaseerde aanpak en een strikte kostenbeheersing. Het liefst ziet de partij dat de werkzaamheden mee worden genomen bij de al geplande werken aan de kademuren van de Ham en de Kaai. Binnen het project ScheldeVesting staat de aanpak van de Ham ook gepland. Verbeem: “Als je een brugverbinding maakt, hou er dan al rekening mee dat in de toekomst er schepen onderdoor kunnen.”

Ondergronds nog aanwezig

Zeer waarschijnlijk zijn zelfs de oude bruggenhoofden en kademuren ondergronds nog aanwezig. Dat blijkt uit foto’s die gemaakt zijn tijdens het dempen van de Kaai in de jaren ’60. Toen was het letterlijk ‘zand erover’.

Mede-financiering

De PvdA vindt dat de gemeente niet moet opdraaien voor alle kosten. Integendeel zelfs: er zijn subsidies beschikbaar en het nieuwe college zou moeite moeten doen om die aan te spreken. Ook cofinanciering vanuit het bedrijfsleven zou een optie zijn. “Een gesponsorde brug of kademuur is misschien een mogelijkheid”, suggereert Verbeem. Verder zouden vooral rijk, provincie en zelfs Europa mee kunnen betalen aan de herstelde kaai. “De gelden liggen er, we hebben alleen een stadsbestuur nodig dat bereid is écht moeite te doen om deze van de plank te halen.”

Klein beginnen

Het uiteindelijke doel, zo blijkt ook uit de promofilm van de PvdA, is een open kaai tot aan het Spuihuis. Dat zal nog een kwestie van jaren en zelfs decennia zijn. Door echter klein te beginnen met terrasjes en daghoreca op en rondom de Ham ontstaat er een begin van gezelligheid en toeristische ‘reuring’ die zich gaandeweg uitbreidt richting de binnenstad, is de hoop van Verbeem en zijn fractie.