PvdA wil historisch IRS-gebouw behouden

Foto: KijkopBergenopZoom.nl

BERGEN OP ZOOM – Na meer dan 86 jaar verdwijnt het Instituut voor Rationeel Suikeronderzoek uit Bergen op Zoom. Daarmee komt een definitief eind aan de suikerindustrie in Bergen op Zoom, die zich na 1880 ontwikkelde op de voormalige vestinggronden rondom het oude havengebied. De PvdA maakt zich sterk voor het behoud van deze historische locatie.

Het verbaast de PvdA dat het pand van het IRS aan de Van Konijnenburgweg géén monumentenstatus heeft, meldt raadslid Han Verbeem in een brief aan het college. “Zeker gezien de betekenis van het gebouw, ooit onderdeel van gebouwencomplex De Zeeland, pleit onze fractie om het IRS-hoofdgebouw een plaats te geven op een gemeentelijke monumentenlijst of zelfs rijksmonumentenlijst”, schrijft hij. Er is al te veel industrieel erfgoed verloren gegaan, vindt zijn fractie. Bovendien ziet de PvdA kansen voor het complex, als verbinding tussen winkelcentrum De Zeeland en het oude Havengebied van de stad.

Geschiedenis

Verbeem geeft in zijn brief wat geschiedenisles: “Het gebouw van het IRS is in het begin van de vorige eeuw gebouwd als onderdeel van de toenmalige suikerfabriek De Zeeland, en diende ooit als opslag voor de suikerbieten. Na de sluiting van De Zeeland werd het pand een onderzoekscentrum. Het pand beschikt nog over een aantal belangrijke originele details, zoals een groot glas-in-lood raam dat in de naoorlogse jaren bij een jubileum is geschonken en onthuld door toenmalig landbouwminister Sicco Mansholt.”

Onzekere toekomst

Volgens de PvdA-fractie beschikt het IRS-hoofdgebouw over monumentale waarden. Het is bovendien beeldbepalend in de omgeving. Ook gezaghebbende organisaties voor industrieel erfgoed, zoals het Cuypersgenootschap, hebben zich in het verleden al eens vóór bescherming van het pand uitgesproken. Van een monumentale status is het echter tot nu toe niet gekomen. Omdat het IRS heeft inmiddels aangekondigd het pand te willen verkopen, is de toekomst ervan vooralsnog onzeker.

Verbeem en zijn fractie vragen de gemeente alsnog zo snel mogelijk een gemeentelijke monumentenstatus te verlenen aan de locatie, of deze voor te dragen voor een plaats op de Rijksmonumentenlijst. Dit alles wel in overleg met de eigenaar en de erfgoed-/belangenorganisaties voor behoud van industrieel erfgoed. Verder zou de PvdA graag zien dat er een ontwikkelvisie komt voor de het ‘strategisch gelegen’ pand, de aangrenzende kassen en laboratoria en het perceel. Het zou een mooie verbinding kunnen gaan vormen tussen De Zeeland, de Woonboulevard en het Havenkwartier en de (nu nog) Gedempte Haven. Wellicht wordt daarmee de link richting binnenstad ook logischer.