PvdA wil huurkortingen voor lokale ondernemers

BEGEN OP ZOOM – Nu de corona pandemie al bijna een jaar voortduurt wordt steeds duidelijker hoe groot de economische schade bij de ondernemers is. PvdA Bergen op Zoom vindt dat er aanvullende maatregelen voor de lokale ondernemers moeten komen.

De fractie van PvdA vraagt het college van burgemeester en wethouders of er – net als diverse gemeente dat al doen – huurkortingen kunnen worden gegeven in plaats van huur uitstel. En of de gemeente bereid is om huurders die hiervoor in aanmerking komen te benaderen. Ook vraagt de fractie aan het college of er provinciaal fondsen zijn waarop ondernemers een beroep kunnen doen.