PvdA wil lokaal meldpunt discriminatie stageplekken

BERGEN OP ZOOM – Als het aan de Bergse PvdA ligt moet de gemeente meer doen dan aanhaken bij landelijke maatregelen om discriminatie van MBO’ers met een niet-westerse migratieachtergrond tegen te gaan. Raadslid Adam Ahajaj roept het college op om het probleem eveneens lokaal aan te pakken.

Het is momenteel een landelijk punt van maatschappelijke debat. Cijfers tonen aan dat er sprake is van discriminatie bij het vinden van stageplekken in het MBO. Studenten met een niet-westerse migratieachtergrond moeten gemiddeld veel vaker solliciteren. Ook in Bergen op Zoom speelt dat, aldus PvdA-raadslid Adam Ahajaj. Hij spreekt er in een brief het college op aan, zoals eerder deze week de SP ook al deed.

Signalen

Ahajaj stelt van meerdere Bergse mbo’ers te hebben vernomen dat zij vergelijkbare ervaringen hebben. Hij schrijft: “Deze signalen nemen wij heel serieus, deze vorm van uitsluiting kunnen en willen wij ten slotte niet accepteren.” Wat zijn partij betreft volstaat het niet om als gemeente te wachten op maatregelen vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zoals aangekondigd door minister Ingrid van Engelshoven. Zijn fractie stelt voor een lokaal meldpunt in te stellen en voorlichting omtrent vooroordelen te gaan geven aan bedrijven in de gemeente die stageplaatsen aanbieden. De PvdA’er geven aan er graag over in gesprek te gaan met het college.

Stockfoto: Pixabay / Gustavo Torres