PvdA wil plan van aanpak tegen kinderarmoede

BERGEN OP ZOOM – De Bergse PvdA wil dat de gemeente Bergen op Zoom de kinderarmoede aanpakt. Tijdens de behandeling van de begroting 2017, die volgende week in de gemeenteraad op de agenda staat, zal de PvdA-fractie met een voorstel komen om gelden te claimen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld. Dat zegt PvdA-raadslid Sahin Ergec. Het kabinet, waarin zijn partij vertegenwoordigd is, heeft in totaal 100 miljoen euro ter beschikking gesteld om kinderarmoede tegen te gaan. Ook Bergen op Zoom kan aanspraak maken op geld uit deze middelen, aldus Ergec.

"Ook in Bergen op Zoom leven nog teveel kinderen onder de armoedegrens, waardoor ze een achterstand oplopen in onder meer het onderwijs", aldus het raadslid. Ze kunnen niet meedoen met activiteiten waar andere kinderen wel bij betrokken zijn zoals schoolreisjes. Maar ook schijnbaar vanzelfsprekende zaken als lidmaatschap van een sportvereniging of muziekles zijn voor deze groep kinderen niet mogelijk. "Wij willen dat elk kind gelijke kansen verdient", zegt Ergec. "Wie met een achterstand begint, haalt deze op latere leeftijd maar moeilijk meer in."

Motie

De partij van Sahin Ergec zal tijdens de behandeling van de gemeentebegroting een motie indienen, kondigt hij aan, waarbij de burgemeester en wethouders worden opgeroepen om met een plan van aanpak te komen. Daarbij zal de PvdA ook de oproep doen om samenwerking te zoeken met organisaties die kinderarmoede en ongelijkheid actief aanpakken, zoals de Stichting Leergeld.

Bijzonder is dat GBWP ongeveer tegelijk met vragen aan het college komt over de aanpak van armoede onder kinderen.