PvdA wil raadsdebat over ‘achterhaald drugsbeleid’

Foto: gedumpte wietplanten in de Bergse buitengebied, eerder dit jaar gefotografeerd door boswachter Erik de Jonge. Het huidige zero-tolerancebeleid werkt illegale kwekerijen en dumpingen van drugsafval in de hand, stelt PvdA-raadslid Joey van Aken. Hij is teleurgesteld dat burgemeester Petter niet wil meewerken aan de landelijke wietproef en wil nu een debat voeren in de raad. (Tekst: Han Verbeem)

BERGEN OP ZOOM – De burgemeesters van Bergen op Zoom en Roosendaal zijn niet bereid om een proef met wietteelt toe te staan binnen de gemeentegrenzen. De gezamenlijke PvdA-raadsfracties van beide gemeenten hadden vorige maand een oproep gedaan, om aan te sluiten bij de landelijke proef waarbij in een aantal steden geëxperimenteerd wordt met gecontroleerde verkoop. In nagenoeg gelijke bewoordingen wijzen beide colleges het voorstel af. Het Bergse PvdA-raadslid Joey van Aken reageert teleurgesteld. Hij wil het onderwerp op de commissieagenda zetten van december, waarbij hij zich ditmaal richt tot zijn mede-raadsleden. "Het is de hoogste tijd dat de raad een debat gaat voeren over de gevolgen van het zero-tolerancebeleid."

Het beleid om geen softdrugs en coffeshops toe te staan dateert uit 2009. Sinds 2010 zijn de deuren definitief gesloten voor de verkooppunten van wiet en wordt er repressief opgetreden. Wie betrapt wordt op het telen of verwerken van hennep, kan rekenen op zware straffen. Bovendien wordt het pand via de zogeheten Damocles-wet langere tijd gesloten. De PvdA-fractie plaatst echter vraagtekens bij de harde lijn en stelt dat deze juist overlast in de hand werkt. "Denk aan de toenemende drugsdumpingen in het buitengebied", aldus Van Aken. De handel is door het zero-tolerancebeleid niet uit Bergen op Zoom verdwenen, integendeel zelfs. "Het is alleen niet meer zichtbaar sinds de sluiting van de coffeshops. De handel is nu ondergronds gegaan, en dat maakt het extra moeilijk om de misstanden aan te pakken." Van Aken wijst op de veiligheidsrisico's, nu de handel in de illegaliteit is beland -zoals brandgevaarlijke plantages in woonhuizen. Het Bergse college van B&W erkent dit maar ziet hierin geen aanleiding om het beleid te versoepelen.

Geen repressie maar regulering

Niet alleen de PvdA maar ook andere partijen pleiten er al langere tijd voor om de wietteelt uit het criminele circuit te halen. Zo hebben de landelijke regeringspartijen CDA en VVD bij de totstandkoming van het kabinet in 2017 ingestemd met een landelijke proef voor gereguleerde wietteelt. In West-Brabant zijn de burgemeesters van Breda en Tilburg voorstander van zo'n proef in hun gebied. "Geen repressie, maar regulering." Van Aken noemt het standpunt van de Bergse en Roosendaalse colleges 'dogmatisch en star' en vindt dat er een serieus onderzoek moet komen naar de gevolgen en effecten van het zero-tolerancebeleid. Hij hoopt in de raadscommissie Bestuur, Veiligheid en Samenwerking steun te vinden van collega-partijen. Ook GroenLinks, tevens coalitiepartij, heeft zich bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen een voorstander getoond van een soepeler drugsbeleid.