PvdA wil spijkers met koppen over woningbouw Lepelstraat

(Tekst: Han Verbeem, illustratie: Pixabay)

LEPELSTRAAT – De PvdA wil in januari spijkers met koppen slaan over woningbouwlocaties in Lepelstraat. Onlangs gaf het college van B&W aan dat men in gesprek is met de Dorpsraad, Stadlander en overige instellingen om tot een voorstel te komen. Maar dat is voor PvdA-voorman Joey van Aken niet voldoende: hij wil al op korte termijn over concrete locaties spreken met de wethouder. Daarover wil hij in de raadscommissie RDE (Ruimte, Duurzaamheid en Energie) van januari 2020 het debat voeren met het college en de overige raadsfracties.

In augustus heeft de gemeenteraad in overgrote meerderheid een motie van de PvdA overgenomen, waarin het college is gevraagd om in oktober met een voorstel te komen, waarbij gekeken wordt naar nieuwbouwmogelijkheden binnen de bebouwde kom. Het gaat dan om 'inbreiding', een vorm van uitbreiding in de bestaande dorpskern.

Snel méér betaalbare woningen

De maand oktober is inmiddels verstreken en het college heeft een schriftelijke reactie gestuurd naar de raad. "Uit deze brief blijkt dat het college in overleg is getreden met de stakeholders", stelt Van Aken. "Echter haalt onze fractie niet uit de brief welke inbreidingslocaties bij het college in beeld zijn voor het dorp Lepelstraat. Wat de PvdA fractie betreft is het tijd voor een volgende stap: het concreet aanwijzen van uitbreidingslocaties in het dorp Lepelstraat zodat op korte termijn betaalbare woningen kunnen worden gerealiseerd."