PvdA wil stop op benoemen achtergrond bij aanpak probleemjongeren

BERGEN OP ZOOM – Eerder deze week schreef Lijst Linssen een brief aan het college over onrust in Gageldonk-Oost. De PvdA zegt de klachten ook te kennen maar stelt een andere benadering ervan voor.

Raadslid Adam Ahajaj stelt namens de PvdA voor te kijken naar een ‘samenhangende en duurzame oplossing voor de problemen.’ Liefst niet alleen in de wijk Gageldonk-Oost maar ook voor andere wijken met dezelfde problematiek. Het is een reactie op de oproep van Lijst Linssen om meer handhaving en activiteiten voor jongeren die overlast bezorgen naar de wijk te halen.

Inderdaad overlast

Uit Gageldonk-Oost komen inderdaad signalen van overlast, erkent de PvdA. “De ongewenste praktijken lopen uiteen van het gooien van voorwerpen tot aan het afsteken van vuurwerk en zonder respect reageren op buurtbewoners”, omschrijft raadslid Ahajah. Zijn fractie wil echter een andere benadering van het probleem, die onder meer niet uitgaat van het aanspreken op een allochtone achtergrond. Volgens de PvdA zou het de kloof alleen maar vergroten.

Lijst met probleemjongeren

Op zich is Ahajaj het niet oneens met de voorgestelde maatregelen als repressief optreden tegen gedrag dat niet kan en een opbouwwerker vrij maken, maar dat is niet voldoende denkt hij. Hij stelt een aanpak voor die in Amsterdams wordt gehanteerd, waarbij een lijst wordt opgesteld van de desbetreffende jongeren. Aan de hand van deze lijst ontwikkelen organisaties als politie, jongerenwerkers, onderwijsinstellingen en buurtpreventie-teams gezamenlijk een beleid om deze jongeren voortaan van het slechte pad te houden.

Die aanpak zou in meerdere wijken gehanteerd moeten worden, vindt de PvdA. Van het college wil de fractie weten of de mening wordt gedeeld dat het niet om afkomst en achtergrond gaat, maar ook of de voorgestelde aanpak een serieus overwogen wordt. Als laatste vraagt de partij om inzage in wat er al gebeurt qua aanpak van de overlast.