PvdA wil versnelde aanpak van sanering asbestdaken

De sanering van risicovolle asbestdaken is binnenkort verplicht; uiterlijk 2024 moeten de daken, waar asbest aan de oppervlakte ligt, vervangen zijn. (Foto: Pixabay)

BERGEN OP ZOOM – PvdA-raadslid en fractieleider Joey van Aken wil dat de gemeente versneld aan de slag gaat met de verplichte sanering van asbestdaken. Vanaf 2024 worden daken met asbest aan het oppervlak zeer waarschijnlijk wettelijk verboden, omdat het materiaal kankerverwekkend is. Door weer en wind kunnen asbestvezels loskomen en in de omgeving belanden. Van Aken wil echter niet tot 2024 wachten en spoort het college van B&W aan om de sanering van asbestdaken op woningen en bedrijfsgebouwen versneld door te voeren, samen met onder meer bedrijfsleven en corporaties.

Het saneren van risicovolle asbestdaken is een enorme opgave, zo schrijft Van Aken, en daarom is het verstandig om niet tot het allerlaatste moment te wachten als de wetgeving ingaat. Al was het alleen maar om de kosten te spreiden, merkt het PvdA-raadslid op. Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een oproep aan alle gemeentebesturen gedaan om de sanering snel op te pakken.

Verduurzaming

Het vervangen van asbestdaken biedt bovendien kansen: zo kan de collectieve sanering gecombineerd worden met andere duurzame initiatieven, zoals de plaatsing van zonnepanelen op daken. De Bergse PvdA staat overigens niet alleen in deze oproep: ook collega-fracties in omliggende gemeenten hebben een dergelijk voorstel ingediend, zegt Van Aken.

Inventarisatie

In zijn brief stelt het PvdA-raadslid een aantal vragen aan het college. Zo wil Van Aken weten, welke maatregelen B&W gaan nemen om vóór 2024 de verplichte sanering rond te hebben. Daarbij vraagt hij om een inventarisatie van het aantal vierkante meters asbestdak in Bergen op Zoom, voor zover dit bekend is, en het aantal panden waar asbest in dakbedekkingen verwerkt is. Ook wil Van Aken weten hoe het college de communicatie hierover gaat oppakken. Daarvoor moeten de nodige budgetten worden vrijgemaakt en -zo suggereert het raadslid- moet het voor pandeigenaren mogelijk zijn om kostenloos asbest in te leveren bij de milieustraat.

Kozijnen en borstweringen

Aan het eind van zijn brief merkt Van Aken op, dat asbest zich niet alleen voordoet op de daken van huizen. "In de jaren '60 is asbest onder meer als brandvertrager verwerkt in de borstwering van kozijnen en in de buurt van geisers en ketelruimten", zo stelt hij. "Verder zijn asbestgolfplaten gebruikt voor de schuurtjes in de achtertuin. Ook hiervoor vraagt de PvdA-fractie uw aandacht." Van Aken wil binnen 30 dagen schriftelijk antwoord op zijn vragen.