PvdA ziet wel wat in Tilburgs plan gereguleerde cannabisteelt

BERGEN OP ZOOM – Namens zijn PvdA fractie heeft raadslid Han Verbeem een brief geschreven aan het college van B en W over mogelijke teelt van cannabis voor medicinaal gebruik. In Tilburg heeft burgemeester Noordanus een dergelijk plan gelanceerd en de Bergse PvdA’ers zien daar wel wat in.

Verbeem benadrukt dat het puur om gereguleerde teelt voor medisch gebruik moet gaan dan en schrijft over de Tilburgse variant: “Het besluit om in Tilburg thuisteelt onder voorwaarden toe te staan is gekomen na overleg met de Veiligheidsdriehoek en met de patiëntenorganisaties.”

De Bergse PvdA is al jarenlang voorstander van gereguleerde teelt en het ‘decriminaliseren’ van wietteelt. Voor mensen die cannabis om gezondheidsredenen en met doktersvoorschrift gebruiken zou óók in Bergen op Zoom thuisteelt mogelijk moeten worden, vinden de sociaaldemocraten. In de brief vraagt de fractie aan het college om dit Tilburgse plan eens te bestuderen en te overwegen of er ook in Bergen op Zoom op die manier werk van kan worden gemaakt.