Raad gaat voor hoofdprijs: 3,7 miljoen naar De Schelp

De raad trekt 3,7 miljoen uit om De Schelp enerzijds weer (bouwkundig) veilig te maken én tegelijkertijd duurzamer en aantrekkelijker. (Tekst en foto: Han Verbeem)

BERGEN OP ZOOM – De Bergse gemeenteraad kiest voor de duurste variant bij het herstel en moderniseren van zwembad De Schelp: behalve de noodzakelijke herstellingen, zal het bad ook aantrekkelijker en duurzamer worden gemaakt. Daarmee komen de totale begrote kosten uit op minimaal 3,7 miljoen euro. De coalitiepartijen sloten de rijen en gingen akkoord met het collegevoorstel. Alternatieven die door de oppostie waren aangedragen, konden niet rekenen op een meerderheidssteun. Daardoor stemden BSD, D66, PvdA, SP en Lijst Linssen uiteindelijk tégen het raadsvoorstel.

Donderdagavond vergaderde de Bergse gemeenteraad over de investeringen voor het zwembad. Sinds maart is De Schelp gesloten, nadat bouwkundige tekortkomingen aan de hoofddraagconstructie overigens in november 2016 al waren geconstateerd. De herstelkosten komen uit op 2,8 miljoen. Daarin zitten ook kosten voor het al geplande grootonderhoud. De raad wil echter een stap vérder gaan en de werkzaamheden combineren met extra verduurzamingsmaatregelen. Dat zou uiteindelijk terugverdiend moeten worden met de exploitatie van de zwembaden en door energiebesparingen.

Op de pof

Kiritiek op het voorstel kwam vooral van de oppositiezijde in de raad. "Onverantwoord", zo noemde raadslid Sander Siebelink (Lijst Linssen) het voorstel. "De gemeente leeft op de pof." Hij verwees naar de miljoenenschuld van 225 miljoen die Bergen op Zoom te dragen heeft, en naar de te verwachten tegenvallers bij onder meer het Eventum en het Suikerinstituut.

Noodzakelijke herstellingen

De fractie van D66 had een wijzigingsvoorstel (amendement) ingediend, zodat alleen de strikt noodzakelijke herstellingen aan De Schelp worden doorgevoerd. Het voorstel werd alleen gesteund door BSD, D66, PvdA, SP en Lijst Linssen en haalde het uiteindelijk niet.

Belevingsverbetering

PvdA en SP dienden een tweede amendement in, waarbij de voorgestelde meerkosten voor 'belevingsverbetering' van De Schelp (een half miljoen) zou worden geschrapt. Ook dit voorstel haalde het niet en werd alleen gesteund door BSD, D66, PvdA, SP en Lijst Linssen.

Rekenkameronderzoek

Ook een door een deel van de oppositie ingediende motie (raadsopdracht aan het college) om een rekenkameronderzoek uit te laten voeren, kon alleen rekenen op steun van de indieners (D66, PvdA, Lijst Linssen en Steunpunt), evenals de SP en haalde geen meerderheid.

Procesvoorstel

Wethouder Annette Stinenbosch was blij met de steun van de raadsmeerderheid. De lokale bewindsvrouwe toonde zich verheugd met de betrokken houding van de raad: "Het voelt goed dat u er op deze manier mee bezig bent." Stinenbosch kondigde overigens aan dat ze in septemer, ná het zomerreces, nog een procesvoorstel naar de raad zal sturen.