Raad geeft uiteindelijk groen licht voor hondensportschool Dogs in Touch

BERGEN OP ZOOM – "Ongebruikelijk", zo sprak Patrick van der Velden in zijn stemverklaring. Als wethouder heeft hij een raadsvoorstel voorbereid dat de vestiging van hondensportschool Dogs in Touch mogelijk moet maken. Maar zijn eigen fractie -GBWP- is tégen en daarom stemt de bewindsman in zijn nieuwe hoedanigheid als raadslid ook tégen zijn eigen voorstel. Het raadsvoorstel heeft het toch gehaald: met 13 tegen en 19 voor heeft de raad donderdag de benodigde 'Verklaring van geen Bedenkingen' afgegeven. De bezwaarmakende partijen, waaronder omwonenden en vier natuurorganisaties, hebben aangekondigd het besluit aan te zullen vechten.

Het dossier kent een lange geschiedenis. Het zonnebloembedrijf van Van Vlimmeren in het Halsters Laag heeft jarenlang hondensportactiviteiten uitgevoerd, waarop door de gemeente aanvankelijk niet is gecontroleerd. Eind 2014 kwam er na controles een einde aan aan de activiteiten. Het bedrijf heeft sindsdien diverse aanvragen ingediend om de hondensport alsnog mogelijk te maken; deze zijn telkens op inhoudelijke gronden afgewezen. 

Teleurstellend

Zover had het nooit mogen komen, vindt GBWP. "Het is teleurstellend dat er tot nu toe nog geen keuze gemaakt is", aldus woordvoerder Evert Weys. De grootste partij in de raad is tegenstander van de vestiging van de hondensportschool. Té grootschalig, téveel risico's op precedentwerking voor mogelijke andere ontwikkelingen. En: het is strijdig met het beleid van de gemeente, dat juist kwetsbare natuurgebieden zoals deze wil beschermen. "Voor GBPW is het lastig om af te wijken van het beleid. Als je als politiek kaders stelt, dan is het belangrijk dat je je eraan houdt. Nu de bewoners er onderling niet aan uitkomen, moeten we terugvallen op deze kaders." De afwijking van 500m2 naar 2200m2 is onevenredig groot, aldus Weys. "De norm van 500m2 is ook vastgelegd in het bestemmingsplan." 

Omgevingswet

Coalitiegenoot VVD is wél voorstander van vestiging van de hondensportschool. Woordvoerdster Rian Govers hield het kort en verwees naar de op handen zijnde Omgevingswet, die over enkele jaren van kracht wordt. "U zult begrijpen dat we blij zijn met het voorstel." CDA -eveneens voorstander- eiste hoofdelijke stemming van de raadsleden. 

'De beer is los'

Kritiek is er ook van andere partijen, zoals van GroenLinks. "Het bedrijf ligt midden in de groenblauwe mantel en de te verwachten extra verkeersstromen hebben nadelige invloeden op het gebied", zegt Peter van den Ouden. Ook BSD is faliekant tegen. "Als deze plannen worden toegelaten, dan is de beer los", vindt BSD-raadslid Louis van der Kallen. "Een ontwikkeling als deze past gewoon niet in het gebied".

Strikte handhaving

PvdA gaf een twijfelend 'ja' aan het raadsvoorstel. Joey van Aken: "De PvdA stemt in met het voorstel maar onder voorwaarden: er moet strikte handhaving en controle komen." Maar het dossier sluit niet, waarschuwt de PvdA-voorman. "Beide partijen hebben aangegeven dat ze het tot de rechter zullen uitvechten. En dat betreuren wij. We hadden liever gezien dat het mediationtraject had geholpen", zegt Van Aken. Verwijtende woorden heeft het raadslid ook richting het College: er is té lang over gedaan en daardoor zijn er verwachten gewekt die niet waargemaakt kunnen worden. Wethouder Patrick van der Velden reageerde vinnig op deze verwijten die hij 'zeer onterrecht' vindt: "Het is juist de raad geweest die deze weg heeft gekozen", aldus de lokale bewindsman. Wordt vervolgd…