Raad haalt informateur Verbogt van stal om impasse te doorbreken

De raadsleden, collegeleden en ambtelijke top kwamen daags na de gemeenteraadsvergadering van 29 januari samen in het gerenommeerde restaurant Moerstede om daar van gedachten te wisselen over de onderlinge bestuurscultuur. (Tekst: Han Verbeem, foto: Hans-Jorg van Broekhoven)

BERGEN OP ZOOM – De verhoudingen in de Bergse gemeenteraad zijn de afgelopen periode zó verhard, dat een externe bemiddelaar nodig is om de situatie weer te normaliseren. Dat hebben de fractievoorzitters van de gemeenteraadspartijen vrijdag besloten. Voor dit traject wordt Ad Verbogt teruggeroepen, de informateur die medeverantwoordelijk is voor de totstandkoming van de huidige coalitie GBWP/VVD/CDA/GroenLinks in mei 2018.

Binnenkort volgen de eerste gesprekken, zo blijkt uit een persverklaring. Ton Linssen, voorman van de grootste oppositiepartij, was evenals BSD-fractieleider Louis van der Kallen niet bij het overleg aanwezig. Linssen gaat het gesprek aan maar waarschuwt: “Als het een lijmpoging blijkt om de coalitie te redden, ben ik na vijf minuten weer buiten.”

Achter gesloten deuren

De dag na de raadsvergadering van 29 januari zijn fractievoorzitters en het college van burgemeester en wethouders bijeen geweest om tijdens een zogeheten heisessie te praten over het ‘bestuurlijk samenspel’ tussen college en gemeenteraad. “De afgelopen weken is er in het licht van de discussie over zwembad De Schelp meermaals gesproken over de ontstane verhoudingen binnen de gemeenteraad”, aldus de verklaring. De fractievoorzitters en collegeleden vinden echter dat juist samenwerking nodig is. De raad wil een “bredere samenwerking in de nabije toekomst om de grote uitdagingen, waarvoor Bergen op Zoom staat, op te pakken.”

Externe vergaderlocatie

De politici en bestuurders hebben vrijdag gekozen om hierover niet op het stadhuis te overleggen maar uit te wijken naar een andere locatie, namelijk restaurant Moerstede in de bossen buiten Bergen op Zoom. Extern vergaderen op deze manier gebeurt slechts af en toe, aldus een gemeentewoordvoerder, “als het echt nodig is.” Voor het restaurant is gekozen vanwege de goede vergadervoorzieningen. De gemeente wisselt daarbij wel af. “Nu is toevallig gekozen voor Moerstede. Een volgende keer zal dat weer op een andere locatie zijn.”

Eén op één-gesprekken

De uit Halsteren afkomstige Ad Verbogt, van adviesbureau Rijnconsult, is na de verkiezingen van maart 2018 door toenmalig GBWP-lijsttrekker Arjan van der Weegen ingeschakeld om de huidige coalitie te vormen. “Verbogt gaat nu één op één-gesprekken voeren met 1 of 2 vertegenwoordigers van de fracties en partijen”, aldus de verklaring. Ook de fractievoorzitters van partijen die vrijdag om principiële redenen niet bij de bespreking aanwezig waren, waaronder BSD en Lijst Linssen, hebben inmiddels aan de burgemeester laten weten toch aan de gesprekken deel te willen nemen.

Linssen: ‘niet verder met dit kluppie’

Voor Lijst Linssen is het duidelijk: een lijmpoging kan niet aan de orde zijn want de zittende coalitie is niet meer houdbaar. “Zeker niet na wat er allemaal gebeurd is”, zegt Ton Linssen. Hij is het er grondig mee eens dat de lopende probleemdossiers gezamenlijk opgepakt moeten worden. “Dat kan met een brede coalitie. Maar niet met het kluppie dat er nu zit.” Linssen staat naar zijn zeggen aan de basis van de komende gespreksrondes door Verbogt, nadat hij in de raadsvergadering GBWP had opgeroepen “opnieuw naar de formatietafel te gaan.” Volgens Linssen heeft coalitiepartij VVD impliciet het vertrouwen in de huidige coalitie al opgezegd door de motie van afkeuring (van D66) tijden het zwembad-raadsdebat van 23 januari te steunen.

Ophalen ‘wat er leeft binnen de partijen’

Ad Verbogt krijgt van de burgemeester de opdracht om bij de partijen en fracties datgene “op te halen wat er leeft binnen de partijen en wat er nodig is om (samen) constructief verder te gaan in het belang van de gemeente.” Daarbij wordt onder meer gesproken over “de wijze waarop er wordt aangekeken tegen de huidige situatie en hoe er wordt gekeken naar de bestuurscultuur van de gemeenteraad en wat daaraan veranderd zou kunnen of moeten worden.” Over de wijze waarop Verbogt rapportage zal uitbrengen aan burgemeester Petter moeten nog nadere afspraken gemaakt worden, zo blijkt uit de gemeenteverklaring. “Het streven is wel om volgende week alle gesprekken afgerond te hebben.”