Raad kiest voor breed onderzoek naar Schelp-debacle

De Bergse gemeenteraad steunt het voorstel van de PvdA, om het onderzoek naar de Schelp een ruimere onderzoeksperiode te betrekken. Niet vanaf 2011, maar vanaf de bouwvoorbereiding in de jaren '90. (Tekst en foto: Han Verbeem)

BERGEN OP ZOOM – De Bergse raad kiest unaniem voor een breder onderzoek naar het debacle rondom de bouw, het onderhoud en de uiteindelijke sluiting van zwembad de Schelp. Een meerderheid van de raadsleden steunt het voorstel van de PvdA-fractie om niet alleen het recente verleden maar ook de voorgeschieden bij het onderzoek te betrekken; teruggaand tot het opstellen van de bouwplannen van de jaren '90. Dit binnen een onderzoeksbudget van 65.000 euro, uit te voeren door een nog nader te kiezen onderzoeksbureau. Er komt een stuurgroep van vier raadsleden die het onderzoeksbureau zal ondersteunen: Louis Weyten (Lijst Linssen), Carinne Elion (D66), Joost Pals (VVD) en Peter van den Ouden (GroenLinks). 

Adam Ahajaj (PvdA): "Het onderzoek naar de sluiting van De Schelp staat in het teken van transparantie en de ambitie om ervan te leren voor de toekomst. Objectiviteit van de raad als geheel, en de partijen onderling, dient daarbij een voorwaarde te zijn. We zijn ervan overtuigd dat een half onderzoek, vanaf de periode 2011 tot nu, geen zin heeft. Het is onvolledig en is niet praktisch. We zullen ook naar de periode voordien moeten kijken." Zijn fractie is voorstander van het toestaan van burgerleden in de raadsstuurgroep.

Budget

Louis Weyten (Lijst Linssen): "Het onderzoek moet zo breed mogelijk zijn; vanaf de vormgeving van het bouwbestek in 1998 tot de sluiting van het zwembad in maart van dit jaar." Het onderzoek beperkt zich binnen het budget van 65.000 euro, maar Lijst Linssen houdt een slag om de arm: "Als uit het onderzoek blijkt dat er meer nodig is, dan moet dat ook kunnen." Lijst Linssen wil echter géén burgerleden in de stuurgroep. Carinne Elion (D66) vreest dat de vier raadsleden die deelnemen aan de kerngroep, mogelijk in de toekomst afgerekend zullen worden op hun werk. "Ze moeten ook na het onderzoek vrij raadslid kunnen zijn", zegt ze.

Breed gedragen

Evert Weys is voorstander van een breed gedragen onderzoek. "Wat ons betreft moet het  zich richten op het constateren van feiten en het verrichten van waarheidsbevinding." In de commissiebehandelinhg van vorige week deed Weys al de oproep om er 'geen afrekenonderzoek van te maken'. Ook zijn fractie wil geen inperking van het tijdsvak waarover het onderzoek loopt. "Dat laten we over aan de onderzoekers."

Risicomanagement

"Het leren van lessen", daar gaat het om bij dit onderzoek – zo stelt ook Joost Pals (VVD). "Het is een dossier waarbij je je op meerdere vlakken kan afvragen hoe het zo is gekomen." Niets doen is geen optie, zo benadrukt hij. Het zou onoverkomelijk resulteren in het herhalen van fouten. "En dan zouden we als raad geen knip voor onze neus waard zijn". Het gaat bij het onderzoek om 'risicomanagement'. Ook raadslid Reinoud Krijnen (Samen 0164) zegt: "We moeten leren wat we ervan kunnen leren."

Getrapt

PUNT-woordvoerder Gertjan Huismans zit er naar zijn zeggen 'anders in'. "We kunnen wel tot het pleistoceen teruggaan met het graven in de geschiedenis", merkt hij op. "Dit gaat om het handelen ná 2011. We moeten zuiver omgaan met geld. Als tijdens het onderzoek blijkt dat we verder in de tijd moeten kijken, dan kan de raad alsnog daarover beslissen." Huismans pleit voor 'zuinigheid met middelen' en een 'getrapt onderzoek'. Hij legde hierover een stemverklaring af bij vaststelling van het voorstel.

Veiligheid boven partijbelang

Hans-Peter Verroen (CDA) stelt: "Veiligheid gaat bóven de partijen. We zijn blij dat de stuurgroep bestaat uit raadsleden van zowel de oppositie als de coalitie." Ook voor zijn fractie staat het leren van lessen voorop: "We moeten dingen beter, veiliger en efficienter doen. Peter van den Ouden (GroenLinks) is eveneens blij met het brede draagvlak in de raad voor dit voorstel.

Carlo van den Aarssen (SP) twijfelt over nut en noodzaak van een stuurgroep, maar ziet ook voordelen wat betreft de controle op onafhankijkheid. "Het mag geen WC-Eend onderzoek worden." De BSD had al eerder een raadsenquête geopperd maar dat plan kan niet op een meerderheid rekenen. Louis van der Kallen: "Hiermee hadden we ook de bestuurscultuur kunnen onderzoeken." De risico's van het gebruik van roestvrijstaal in de bouw van zwembaden was al ten tijde van de bouw bekend; ook al was het destijds volgens de toenmalige wettelijke normen toegestaan. De BSD steunt weliswaar het raadsonderzoek en de enquete maar voert daarnaast een eigenstandig onderzoek uit.