Raad kritisch over evenementennota vol regelzucht: ‘Dit is een afbraaknota’

"Evenementen zijn van grote waarde", aldus wethouder Evert Weys, "Hoe mooi kan het zijn om een evenement te organiseren dat meer bezoekers naar de winkels in de binnenstad kan trekken?", zegt hij in de raadscommissie waarin de Kadernotra en uitvoeringsnota Evenementenbeleid 2019-2022 wordt besproken. (Tekst: Han Verbeem, foto Taptoe 2017: Hans-Jorg van Broekhoven)

BERGEN OP ZOOM – De Bergse raad mocht zich donderdagavond buigen over de nieuwe Evenementennota die het college heeft gepresenteerd. De meeste fracties waarschuwen voor een overvloed aan regels en voorschriften. De gemeente moet vooral ondersteunen en zich niet te veel met de organisatie van evenementen bemoeien, zo stelt de raad. Wethouder Evert Weys neemt de kritiek ter hand en hij benadrukt: "Het is een kadernota, over de uitvoering komen we nog met de raad te spreken." Wel vindt hij het tijd om het huidige evenementenbeleid, dat tien jaar geleden voor het laatst is bijgesteld, weer te actualiseren.  Op voorspraak van de BSD besloot de commissie om de definitieve besluitvorming uit te stellen tot februari, zodat het college de op- en aanmerkingen kan verwerken in het voorstel. Wethouder Weys kan zich daarin vinden. Alleen de PvdA stemde in de commissie tégen uitstel.

Ton Linssen (Lijst Linssen) heeft als ondernemer 32 jaar ervaring met evenementen. "Ik ben echter gestopt met lezen. Als je géén evenementen wilt organiseren, dan moet je vooral deze nota lezen." Men moet bijna een academicus zijn om de nota te begrijpen, verzucht de lokale politicus. Het organiseren van een evenement blijft ondernemerschap, ook voor verenigingen.

Het raadslid ziet geen heil in een evenementenloket of een gemeentelijke manager. Hij heeft een ander idee: "Bespaar op die kosten en faciliteer de organisaties door cheques uit te delen voor de inkoop van facilitaire diensten." Hij denkt dan bijvoorbeeld aan het plaatsen van dranghekken en soortgelijke voorzieningen. "Dat is in het belang van de inwoners en het is geen verkapte staatssteun." Het mes snijdt daarmee aan twee kanten, stelt de fractievoorzitter. Andere subsidies kunnen verder afgeschaft worden, het scheelt heel veel ambtelijke uren en is een sterke vereenvoudiging! Hij heeft daarom "totaal geen behoefte aan deze nota."

Spreiding

Het sturen op locaties waarop evenementen plaatsvinden vindt PvdA'er Adam Ahajaj "een positieve ontwikkeling." Niet alleen op locatie en aantallen, maar tevens op data. Een betere spreiding dus, ook van "wanneer evenementen georganiseerd worden". Hij vraagt zich af of het juridisch mogelijk is om meerjarige vergunningen te verlenen. "En zet je jezelf niet klem als gemeente door teveel vóóraf vast te leggen?" De communicatie rondom de nota laat veel te wensen over, met alle commotie van dien over de tarieven die de gemeente wilde introduceren. Deze worden volgend jaar bekend gemaakt. Ahajaj: "Hebben we daar als raad nog iets over te zeggen?"

Combineren met cultuurbeleid

Carinne Elion vindt "de insteek van de nota goed." Ze wil echter wel dat er een gecombineerde aanpak komt met het cultuurbeleid. Duurzaamheid vind Elion belangrijk; "al moet je zien te voorkomen dat organisatoren vastlopen in een woud van regels." Het vragen van geld voor het houden van evenementen is voor D66 geen probleem "mits de bedragen wél in verhouding zijn."

John Voets (Steunpunt BoZ) vindt dat het college niet op de stoel van de organisatoren moet gaan zitten door zich met de uitvoering te bemoeien. "Je moet hen niet opzadelen met teveel voorschriften." De kosten voor inhuur van een kwartiermaker (40.000 euro) vindt Voets "te overzien."

Meer evenementen

Dominique Hopmans (VVD) wil niet minder maar juist méér evementen in Bergen op Zoom. "De kadernota biedt daarbij sturing." Hopmans ziet vier belangrijke taken weggelegd voor de gemeente. "Die moet  faciliteren, niet programmeren, en gericht zijn "op het mogelijk maken van evenementen." Een evenementenfonds vindt Hopmans geen goed idee. "We moeten waken dat we ons begeven op het vlak van willekeur." Evenementen zijn de visitekaartjes van de gemeente. "Waarom de ene organisatie wél en de ander niet in het fonds? Dat is niet uit te leggen." Als het gaat om regelgeving en bureaucratie geldt: "Less is more." Voor het gebruik van de openbare ruimte en speciale locaties, zoals het Ravelijn, dient de gemeente "een passende vergoeding" te vragen aan de organisatoren. En het combineren van meerdere evenementen op één dag moet de gemeente aan de organisatoren zélf overlaten. "Laten we sturen op zo min mogelijk bemoeienis. Sturing is goed maar niet in deze proporties. Laat ze maar komen, al die evenementen!"

Trots zijn op onze evenementen

Gertjan Huiismans is het volmondig eens met Lijst Linssen. "Hoe meer ambtelijke bemoeienis, hoe moeilijker je het de organisatoren maakt." We mogen trots zijn dat we zoveel evenementen in onze gemeente hebben", zo haalt Huismans de woorden van zijn VVD-collega Hopmans aan. "Kijk naar Supersum", zegt hij.

Huismans, zelf voormalig directeur van het inmiddels bijna beëindigde Facilitair Bedrijf, stelt dat de gemeente het FB heeft 'kapotgemaakt'. "Het moet allemaal ambtelijk, het zou allemaal beter kunnen. Dat is niet waar, volgens hem. De nota besteedt twee regels aan facilitaire ondernemers." Als je nu kijkt waar we zijn, vergeleken met twintig jaar geleden, dan zijn we er als gemeente fors op vooruit gegaan." En van een mogelijke staatssteun is volgens Huismans geen sprake. "Als het voor het algemeen belang is, mogen culturele organisaties worden ondersteund." Het raadslid maakt daarbij onderscheid tussen nonprofit en commerciële evenementen. "De nota is totaal niet integraal geschreven, Het is een afbraaknota!"

Overlast en duurzaamheid

GroenLinks is eveneens trots op Bergen op Zoom, zegt Selin Karar. "Er zijn ook mindere kanten, zoals gebruik van plastic en geluidsoverlast. In de nota wordt gesproken over een gezonde balans. Als ik met jongeren spreek over evenementen, komen natuur en duurzaamheid nooit aan de orde. Er wordt lacherig over gedaan."

Dat is verklaarbaar, stelt ze, omdat de organisaroren van evenementen niet het goede voorbeeld geven. Dat moet anders. "Een toolkit kan hen daarbij helpen. Een schoon evenement kan Bergen op Zoom extra op de kaart zetten." Zorg ervoor dat de duurzaamheidvereiste bij verstrekken van vergunningen niet alleen een voorwaarde is maar een vanzelfsprekendheid waar niemand meer omheen kan." Denk aan hergebruikbare drinkbekers, duurzame energie voor installaties."

Daarnaast moeten evenementen maatschappelijk "inclusief toegankelijk" zijn voor ouderen en mindervaliden. "Ook moeten er duidelijke en handhaafbare afspraken gemaakt worden over geluidsoverlast. Bewoners mogen geen hinder ondervinden!" Het overschrijden van hoge geluidsniveaus is voor GroenLinks "onacceptabel", zegt Karar. Ze verwijst daarbij naar voorbeelden in andere gemeenten zoals Amsterdam waar de geluidnormeringen wél goed geregeld zijn met een duidelijk geluidsprotocol, waar organisatoren zich aan te hebben houden.

Veelzijdig

Stefaan Verheugt (CDA) vindt het mooi dat een klein evenement kan uitgroeien tot iets groots. Bergen op Zoom is bekend om een veelzijdig evenementenaanbod. "Laten we dat vooral zo houden."

"Wat is de inspiratie van dit college", zo vraagt Van der Kallen (BSD) zich af. "Als ik zo'n nota als deze lees, dan denk ik op welke schizofrene benen staat dit college." Vroeger was het motto: "Laat duizend bloemen bloeien", zo haalt Van der Kallen het bekende Maoïstische motto aan. Maar nu is er een organisatiedwang in Bergen op Zoom. "We maken regels, volstrekt onbegrijpelijk. En wat is een evenement? Sommige mensen noemen mij zelfs een evenement", merkt hij schertsend op. "Je kan spreken over een balans tussen levendigheid en levendigheid, maar hóe bepaal je dat evenwicht?"

Van der Kallen vermoedt dat de provincie nu geld gaat terugvorderen. "Er is provinciale subsidie verstrekt aan het herstel van het Ravelijn om er een openbaar toegankelijk monument te maken en dat is nu een afgesloten, verhuurbare evenementenlocatie geworden." De BSD noemt het een "schizofrene beleidsnota" die deze partij niet kan steunen. "Bergen op Zoom is verkeerd bezig, Men werkt niet meer voor de burgers maar voor de pecunia."

'Beetje moe'

"Cultuur bindt, het is de trots van onze inwoners. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan", merkt Reinoud Krijnen (Samen 0164) op. Het raadslid wordt "een beetje moe" van deze nota. "Een handzaam document voor alle betrokkenen is veel meer van waarde. En dat tref ik hier niet aan." Krijnen ziet slechts een nota "vol goede bedoelingen waarmee we het echter niet gaan redden." Mogelijk kunnen sportvelden benut worden als evenemententerrein, zo oppert het raadslid. En wat de kosten betreft: die 40.000 euro kan de gemeente besparen door eigen medewerkers van het stadskantoor in te zetten.

Met 0-1 achter

'Deep under construction', zo omschrijft Rik Simons (GBWP) de conceptnota. "We hebben altijd diep respect hoe Bergenaren omgaan met organiseren van evenementen, zoals de Brabant Stoet." Deze kunnen echter alleen een succes worden door "co-creatie" tussen gemeente en organisatoren. "Dat is een win-win." In de media verschenen artikelen over kosten die aan organisatoren in rekening gebracht zouden worden voor gebruik van openbare ruimte. "Een hoop commotie was het gevolg en de evenementennota stond al vanaf het begin met 0-1 achter."

Reactie college

"Het is een onderwerp dat ons allen raakt en waar we ons allemaal betrokken bij voelen", merkt wethouder Evert Weys op. "Na tien jaar is het wel nodig om het huidige beleid onder de loep te nemen." Vele fracties vragen de wethouder de nota mee terug te nemen en verder uit te werken maar dat is volgens de wethouder niet nodig. "Als je het stuk op het eerste zicht ziet, lijkt het alsof de gemeente veel dingen naar zich toe wil trekken, Dat is echter niet zo."

Weys zegt "heel goed te snappen" dat er in de raad vragen zijn over de verdere uitwerking. "In de raad stellen we de kaders vast waarbij we afspreken hoe alles ingevuild gaan worden. Alles is uiteraard nog niet in kannen en kruiken." De uitwerking wil Weys graag ter hand nemen "samen met de uitvoerders van evenementen en met de gemeenteraad." De wethouder zit daar wat dat betreft "open in", zo zegt hij.