Raad: nieuw woonwagenbeleid normaliseert de verhoudingen

(Tekst en foto: KijkopBergenopZoom.nl)

BERGEN OP ZOOM – Er komt een nieuw woonwagenbeleid: daarmee worden de verhoudingen tussen woonwagenbewoners en gemeente "genormaliseerd", zo verwoordt raadslid Maarten van 't Hof. Samen met bewoners zijn afspraken gemaakt over onder meer verkoop van standplaatsen. Aan de nota is het nodige vooroverleg besteedt; zo was er een overlegbijeenkomst in oktober tussen bewoners en raadsleden. Ook zijn er informatiefolders gemaakt, waarin de nieuwe bepalingen zijn samengevat.

PvdA-raadslid Adam Ahajaj vindt het goed dat het beleid wordt aangepast aan de moderne tijd. Er wordt bij toekennen van plaartsen gewerkt volgens het afstammingsprincipe en daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt over mantelzorg. Ook GroenLinks is blij met de nieuwe aanpak. "We zijn blij dat het vertrouwen groeiende is en dat er meer aandacht is voor zaken als brandveiligheid."

Anti-speculatiebeding

Piet Juten (BSD) verwacht echter dat er ook in de toekomst nog meer wijzigingen zullen volgen. "De culturele identiteit moet gewaarborgd zijn, maar we zouden toch wat meer eigentijdse woonnormen moeten nastreven. Een anti-speculatiebeding van drie jaar vinden we wat aan de lage kant; tien jaar lijkt ons een mooi principe, aansluitend bij het vroegere Premie-A koopwoningsysteem." Dit model van gesubsidieerde lage-instapwoningen werdt tot in de jaren negentig gehanteerd om de overstap van huur- naar koopwoningen te stimuleren. De BSD komt daarom mogelijk met een amendement om de termijn te verlengen in het beleidsvoorstel.