Raad schrapt budget van 4,6 miljoen voor nieuwe bouwkoten

BERGEN OP ZOOM – De Bergse gemeenteraad heeft dinsdagavond de 4,6 miljoen euro geschrapt, die gereserveerd waren voor de bouw van een nieuw onderkomen van Vastenavendbouwclubs. Een raadsmeederheid vindt dat het in deze financieel moeilijke tijd “geen pas geeft” om zoveel geld te blijven reserveren.

Er wordt gewerkt aan een nieuw plan, zo is beloofd, maar het is niet zeker hoeveel geld daarvoor beschikbaar komt. Een deel van de 4,6 miljoen is overigens al wel uitgegeven aan voorbereidingskosten.

Dringende oproep stichtingen

Vorige maand heeft Ron den Houting namens de drie stichtingen (Vastenavend, Halwana en Bergse Bouwers) nog een dringende oproep gedaan aan de raad om het bedrag beschikbaar te houden. Het college van B&W had nog voorgesteld om het budget een jaar te verlengen en in gesprek te gaan met de stichtingen. Uiteindelijk blijken alleen GBWP, BSD en Samen0164 bereid dit voorstel te willen volgen; met 12 stemmen is dat niet voldoende voor een raadsmeederheid.

Bezunigingsplan teruggestuurd

In dezelfde raadsvergadering is dinsdag een bezuinigingsplan voor de miljoenenoverschrijdingen op de lopende begroting teruggestuurd naar de ontwerptafel. Een door het nieuwe zakencollege opgesteld voorstel zou té weinig rekening houden met gevoelige onderwerpen. Daarom is tijdens de vergadering het voorstel, op initiatief van de BSD, van de agenda gehaald. Donderdag zal het college een nieuw, aangepast voorstel indienen tijdens de raadsvergadering van die avond.

Foto: Pixabay