Raad van State: Bergen op Zoom heeft laatste woord over BioMoer

BERGEN OP ZOOM / ROOSENDAAL – De gemeente Bergen op Zoom krijgt definitief het laatste woord bij de uitbreiding van de mestvergistingscentrale van BioMoer. Woensdag heeft de Raad van State de eerder afgegeven vergunning vernietigd, en volgt daarmee het besluit van de Rechtbank Oost-Brabant die in november 2015 de provinciale vergunning afwees. De gemeente Roosendaal ging hiertegen bij de RvS in hoger beroep maar is nu definitief in het ongelijk gesteld. Het is een overwinning voor de bezwaarmakende omwonenden, verenigd in de Stichting Halsters Laag. 

Wil de centrale -die deels op Roosendaals en deels op Bergs grondgebied staat- alsnog kunnen uitbreiden, dan is een goedkeuring van de Bergse politiek nodig. En gezien de eerdere, vrijwel unanieme, afwijzing in de Bergse raad lijkt dat zeer onwaarschijnlijk. Alleen het CDA is publiekelijk voorstander van uitbreiding, vooral ingegeven door de sterke landbouwlobby binnen deze partij.

Uitstoot schadelijke stoffen

De provincie Noord-Brabant heeft in november 2014 de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van BioMoer verleend, zónder dat een 'verklaring van geen bedenkingen' gevraagd was aan de gemeente Bergen op Zoom. En deze verklaring was wél nodig, zo bepaalt nu ook de Raad van State. Daar komt nog bij, dat er onvoldoende rekening is gehouden met de uitstoot van schadelijke stoffen als stikstof en ammoniak. Daarmee is de verleende omgevingsvergunning definitief naar de prullenbak verwezen en moet de procedure over; ditmaal mét toestemming vanuit Bergen op Zoom. Het Brabantse College van Gedeputeerde Staten dient nu een nieuw besluit te nemen 'met inachtneming van deze uitspraak', zo oordeelt de RvS.

Lees ook: 'Rechtbank: BioMoer mag niet uitbreiden'

Zie hier de uitspraak van de Raad van State, van 24 augustus