Raad wil duidelijkheid over ‘botsende waarden’ in gewijzigd plan Wouwseweg

(Foto: Pixabay, tekst: Han Verbeem)

HALSTEREN – D66-raadslid Carinne Elion wil een "bestuurbare stad met geïntegreerde wijken en een diverse samenleving" maar constateert 'botsende waarden' tussen stedenbouwers enerzijds en buurtbewoners anderzijds. Daarom dient ze, samen met PvdA en GroenLinks, tijdens de raadsvergadering een motie in bij de vaststelling van het bestemmingsplan Wouwseweg-Ambachtsweg. Woningcorporatie Stadlander heeft het plan namelijk éénzijdig aangepast na sterk aandringen van 260 omwonenden, die vrezen dat er buitenlandse vluchtelingen in de goedkope éénpersoons woonstudio's zouden komen. Daarom voorziet het plan nu uitsluitend in gezinswoningen. En daar heeft de raad duidelijk moeite mee, zo blijkt uit het debat.

"Zorgen over de buurt zijn terecht", merkt Elion op. "Maar als je daar als gemeentebestuur daar niet goed genoeg mee om gaat, kunnen die zorgen uitgroeien tot vooroordelen." In de motie vragen de indieners het college van B&W om in het tweede kwartaal van 2020 een beleidslijn aan de gemeenteraad te presenteren over hoe de gemeente moet omgaan met deze 'botsende waarden'.

Gemengde gevoelens

Gemengde gevoelens heeft ook de voorman van de PvdA: "Enerzijds zijn we blij dat de buurt wordt opgewaardeerd en dat er eindelijk aan de Wouwseweg in Halsteren wordt gebouwd, anderzijds vinden we het jammer dat de 44 Finchwoningen zijn geschrapt." Daarom dient Joey van Aken, samen met de GroenLinks-fractie, de motie van D66 mee in.

"Op basis van vooroordelen zijn er honderden reacties gekomen en toen bleek ineens dat Stadlander binnen een jaar tijd wél mogelijkheid had om de asielzoekers elders te huisvesten", constateert Peter van den Ouden (GroenLinks). Van Aken heeft bovendien moeite met de toonzetting van een brief die Stadlander kort vóór de raadsvergadering aan Bergse raadspolitiek heeft gestuurd. Zowel Van Aken als Van den Ouden vallen over een passage waarin Stadlander stelt "niet te willen bijdragen aan kannibalisatie met de woningen en huurders van buiten binnenlaten ten koste van de leefbaarheid."

Gele kaart voor Stadlander

De gewraakte passage is ook in de ogen van Gertjan Huismans (fractie Punt) 'volstrekt ongepast'. "Onder druk is Stadlander gezwicht voor bezwaren uit de omgeving", zegt Huismans. Gevoelig zijn voor druk mag, maar je moet wél consistent zijn. "Het kan er bij mij niet in, dat onder druk van 260 gelijkluidende bezwaren wordt gezwicht en een geheel ander plan wordt ingericht. Dat is stedenbouwkundig slecht en gaat voorbij aan ontwikkeling van inclusieve wijken." Huismans heeft zijn sterke twijfels of Stadlander deze doelgroepwoningen elders in Halsteren zal realiseren. "Daar zal ongetwijfeld dezelfde wind waaien." Voor Huismans verdient Stadlander met deze actie een gele kaart. Ook de VVD is geschokt door de suggestieve inhoud van de zienswijzen. "Uitsluiten is geen optie", zegt Maarten van 't Hof. En raadslid John Voets (Steunpunt BoZ) heeft vooral moeite met de 'copy paste' bezwarenlijst die door de omwonenden is ingediend. 

Voor GBWP is er feitelijk geen discussie en is het raadsvoorstel een hamerstuk. "Stadlander heeft een andere afweging gemaakt", zegt Piet Roosendaal. Zijn partij zal de motie niet steunen. "Dit is standaardwerk van het college, daar hoeft de raad geen opdracht voor te geven." Ook de BSD steunt de motie niet. Volgens Van der Kallen moet de gemeente juist de inspraak van de bewoners waarderen. "Ook al bevalt de uitkomst ons niet." Daarbij heeft hij Ton Linssen (Lijst Linssen) aan zijn zijde, die eveneens geen enkel probleem heeft met het raadsvoorstel.

Reactie college

De vlag gaat uit, aldus wethouder Barry Jacobs, omdat het gebied eindelijk ontwikkeld gaat worden. "Ik ontraad de motie maar doe u tegelijk een aanbod dat u eigenlijk niet kunt weigeren", zo pareert hij de motie van de indieners. De lokale bewindsman kondigt aan, dat hij momenteel doende is een communicatieprotocol te ontwikkelen. "Een communicatiemethodiek in een nieuwe manier van werken, die inspeelt op de wet van de toekomst: de Omgevingswet." Deze 'communiucatiecheck' zal in het eerste kwartaal van 2020 aan de raad gepresenteerd worden. Daarbij kan de kwestie in Halsteren als een 'mooie casus' gebruikt worden. Wethouder Patrick van der Velden is "niet blij" met de zeer late reactie van Stadlander maar hij wil de woningcorporatie enigszins in bescherming nemen. "Ze hebben bij Stadlander keihard gewerkt en men staat altijd open voor vragen van de raad. Laten we ze nu niet als een vijand behandelen."

In een korte schorsing besluiten de indieners de motie aan te passen en een oorspronkelijk gevraagd vergelijkend onderzoek met omliggende gemeenten te laten vervallen. Daarvoor in de plaats zou de komende 'communicatiecheck' meegenomen kunnen worden. Met deze aanpassing is de motie door het college 'omarmd' en uiteindelijk unaniem door de raad aangenomen.