Raad wil meetbare resultaten van duur binnenstadsbeleid

Koopavond in de Bergse binnenstad, tijdens de aanloop naar de feestdagen. De raad wil aantoonbare en meetbare resultaten van het huidige beleid om meer bezoekers naar de binnenstad te halen. (Tekst: Han Verbeem / foto: Hans-Jorg van Broekhoven)

BERGEN OP ZOOM – Het binnenstadbeleid, met de Brede Aanpak Binnenstad, houdt de gemoederen in de Bergse politiek bezig. Dinsdagavond besprak de commissie RDE het Plan van Aanpak 2019 en de evaluatie over het lopende beleid. Inmiddels is de begroting voor 2020 vastgesteld waarin 2,5 ton voor het het beleid is gereserveerd. Kritiek is er vanuit de oppositie én coalitie. GroenLinks vindt het bijvoorbeeld nutteloos om nog meer geld aan het Stadslab en de Brede Aanpak te besteden. "Er is goed werk gedaan maar het is inmiddels tijd het beleid te evalueren omdat onderzoeken aantonen dat vooral grotere steden profiteren van groei detailhandel." 

Beide beleidsstukken waren door Lijst Linssen en de PvdA op de commissieagenda geplaatst. De PvdA vindt het érg laat om pas in november, aan het eind van het jaar, het beleidsplan 2019 te bespreken. "Nu is het té laat om beleid bij te kunnen sturen", merkt Adam Ahajaj (PvdA) op. Het raadslid zou bovendien willen zien dat het college meetbare doelstellingen opneemt. "Zoals de aanpak van de leegstand", zegt hij. Verder valt het hem op dat tweederde van de 2,5 ton opgaat aan personele kosten. Dat is erg hoog. "Hoe gaan andere gemeenten daarmee om?" Hij pleit daarom van een 'benchmark' oftewel een vergelijkend onderzoek.

Tekort aan PIN-automaten

Van de 65 nieuwe ondernemingen die zich in de binnenstad heben gevestigd zijn er nog maar 55 over. En waar leidt dit alles toe, vraagt Ahajaj zich af. "De Big Bellies zijn leuk maar ondertussen ligt er nog steeds veel afval naast." Ook blijven veel panden leeg, zoals het Gouvernement, en ontbreekt het aan voldoende PIN-automaten in de binnenstad. "We zijn niet tegen het Binnenstadslab maar een discussie over de taken lijkt ons heel gezond."

Brief Sterck: behoud Binnenstadslab

Oud-wethouder binnenstadsbeleid Ton Linssen (Lijst Linssen) richt zich vooral tegen zijn raadscollega's van de overige fracties. Hij vindt een Binnenstadslab 'onzinnig' omdat "ambtenaren ondernemers niet hoeven uit te leggen hoe ze moeten ondernemen." Ter elfder ure heeft het bestuur van ondernemersvereniging Sterck nog een brief geschreven aan de raadsleden, die tijdens de vergadering op de raadsbankjes is neergelegd, met daarin een oproep om het Binnenstadslab te behouden.

Zes jaar verloren tijd

Een dwaling van het huidige Sterck-bestuur", zo bestempelt Linssen de brief. De afgelopen zes jaar binnenstadsbeleid noemt hij 'verloren tijd'. En wat is er veranderd? Linssen somt op: "De weekmarkt op de schop, buitensporige tarieven, vertrekkende ondernemers… en zo verder." Het is een stuk van veel woorden, geen inhoud en loze beloften, aldus Linssen. "Het masterplan waartoe Lijst Linssen oproept, wordt nog steeds van tafel geveegd." In de visie van zijn partij moeten er onder meer gevelsubsidies worden verstrekt en panden worden herbestemd. Tevens wordt gepleit voor het afschaffen van reclamebelasting, de herinvoering van het ondernemersspreekuur, het toestaan van afhaalpunten voor internetverkopen en een stop op nieuwe horecabedrijven in de binnenstad.

Maquette langs snelweg

In de binnenstad is veel aandacht voor fietsers maar bereikbaarheid per auto mag ook niet vergeten worden – aldus Ton van Dorst (Steunpunt BoZ). Het Binnenstadslab blijkt waardering te vinden bij ondernemers, zo constateert Van Dorst. "Dan moeten we ook kleur bekennen." Aydin Akkaya (GBWP) maakt de vergelijking met Tilburg en Midden-Brabant, waar hij in het dagelijks leven werkzaam is. "Daar zijn mensen bereid om enkele euro's per uur te betalen voor parkeren bij winkelgebieden", merkt hij op. "We moeten laten zien wat we in huis hebben. Een maquette van de binnenstad van tien tot vijftien meter groot die we langs de snelweg bij de bocht van Philip Morris moeten plaatsen."  We moeten de skyline laten zien aan de automobilisten vanuit Zeeland, Rotterdam en Antwerpen – zegt Akkaya. Hij wil meer levendigheid brengen in de Bergse binnenstad, de stad "waar hij nog steeds verliefd op is."

Polyester poppen

Erik Verbogt (CDA) wijst op innovatieve oplossingen waar ondernemers zelf mee komen, zoals de paraplu's die enkele jaren geleden tijdens de decemberperiode in de Engelsestraat zijn opgehangen. "Een hartstikke leuk idee, daarmee zie je de kracht van de Bergenaren." Waarom veel geld aan een Binnenstadslab besteden? Verbogt zou graag zien dat Vastenavend-bouwclubs polyester poppen maken om de binnenstad in een 'Disney-achtige sfeer' aan te kleden. "Geen oude, saaie Kerstverlichting maar polyester sneeuwpoppen", zo merkt hij op.

Elfjes uit de mottenballen

Linssen vraagt zich af of het CDA de 'elfjes weer uit de mottenballen' wil halen. Verbogt knikt instemmend. "Als het niet zoveel geld zou kosten, vind ik het heel leuk", zo reageert hij op deze suggestie. De CDA-woordvoerder is zich bewust van de milieutechnische bezwaren rondom het werken met polyester. "Maar paverpol is in de zomer nu eenmaal niet houdbaar omdat het onder hogere temperaturen smelt." Reinoud Krijnen (Samen 0164) pleit eveneens voor creatieve ideeen om bezoekers naar de binnenstad te trekken, zoals het tonen van eindexamenwerkstukken in winkeletalages. Verder wil hij méér handhaving op straat en individuele ondernemers faciliteren bij uitoefening van hun ondernemerschap. Krijnen: "Waarom kiest een ondernemer voor BoZ of juist niet? Wat merken de zittende ondernemers van het stadslab? Er is niets van terug te vinden in de evaluatie."

Beelden van ElfenBoZ 2012 (artikel gaat verder onder de video)

Terughoudend bij vastgoed

Ufuk Cuman (D66) steunt het PvdA-standpunt dat het voorgestelde binnenstadbeleid niet 'smart' genoeg is geformuleerd en dat het ontbreekt aan duidelijk meetbare doelstellingen. Ook moet de politiek zich terughoudend opstellen over vastgoed. "Geen enkele pandeigenaar zal voor de lol gebouwen laten leegstaan. Het gaat niet alleen om huurprijzen, dat is slechts een fractie van het ondernemerschap. Als er voldoende binnenstadsbezoek is dan hebben ondernemers voldoende traffic en zijn de huurprijzen ook wel op te brengen." BSD-voorman Louis van der Kallen is niet bijster tevreden over het binnenstadsbeleid van de laatste jaren. "Het stuk is te positief geschreven, teveel over-de-bol-aaierij van het college." Maar al met al zit Bergen op Zoom "niet verder in de stront dan andere vergelijkbare gemeenten."

Problemen niet uniek voor Bergen

VVD-raadslid Maarten van 't Hof geldt als de architect van het huidige binnenstadsbeleid. "De problemen in de binnenstad zijn niet uniek voor Bergen op Zoom", zegt hij en noemt grote leegstaande shopping malls zoals De Biggelaar in Roosendaal. Al drie jaar wordt "door een sterk en krachtig team" in het Binnenstadslab gewerkt aan de aanpak van leegstand. "Het Binnenstadslab is laagdrempelig en dient als voorbeeld voor binnenstadsloketten in gemeenten elders in het land." Maar de gemeente is geen uitvoerder. "Als een project niet van de grond komt, zoals in het Gouvernement, dan ligt dat bij de betreffende ondernemers."

Reactie college

Wethouder Patrick van der Velden beloofde de raad "een stukje herijking" van het binnenstadsbeleid. "Ik ben blij met het debat van vanavond", zo zei hij na afloop van de uitvoerige commssiebehandeling van dinsdag. In het eerste kwartaal van 2020 wil hij "voor de verdere inkleuring" van het beleid daarom opnieuw in gesprek gaan met de raads- en commissieleden, tijdens een themabijeenkomst in het Binnentadslab.