Raad wil snelle aanpak onveilige verkeerssituatie centrumring

(Tekst: Han Verbeem. Foto: Pixabay / S. Wang)

BERGEN OP ZOOM – Het is vijf vóór twaalf met de verkeerssituatie op de centrumring: er wordt te hard gereden, er is sluipverkeer van vrachtwagens met gevaarlijke ladingen en bewoners voelen zich onveilig. De raad heeft daarom een motie van LijstLinssen -mede ingediend door GroenLinks, Samen0164, PvdA, SP, Steunpunt BoZ en fractie Punt- aangenomen. Ook de VVD, het CDA en D66 sloten zich, na een tekstaanpassing in het voorstel, staande de vergadering aan als mede-indieners. Daarmee bleek al op voorhand een raadsmeerderheid voor de motie. De motie is uiteindelijk met algemene stemmen aanvaard.

De motie draagt het college op om op korte termijn, nog in het tweede kwartaal van dit jaar, om de bewegwijzering met verkeersborden aan te passen. Zo moet het voor vrachtwagens duidelijker worden wat voor hen de juiste verkeersroute is en kunnen gevaarlijke situaties voorkomen is. Ook de lopende verbeteringsmaatregelen moeten versneld worden uitgevoerd, nog in dit lopende kwartaal: zoals de aanleg van oversteekbanden. Ook dient er gehandhaafd te worden op overtreders, zo stellen de indieners van de motie.

Geen tijd te verliezen

“Dit speelt al zó lang. We hebben geen tijd meer te verliezen. Er moet gehandhaafd worden”, zegt Peter van den Ouden (GroenLinks) die vooral opkomt voor een veilige omgeving voor schoolgaande kinderen. Niet alleen wat betreft de verkeersveiligheid maar ook met bescherming tegen fijnstof en schadelijke uitlaatgassen.

Uitvoerbaarheid

De grootste raadsfractie GBWP heeft de motie niet mee ingediend omdat deze partij vraagtekens plaatst bij uitvoerbaarheid: handhavers en boa’s inzetten zou volgens GBWP-fractieleider Aydin Akkaya wettelijk niet mogelijk zouden zijn. Toch is de verkeersoverlast rondom Auvergnestraat en omgeving een serieus probleem, merkt Akkaya op. “De omwonenden hebben gelijk en overdrijven zeker niet. Dat blijkt wel uit de vele foto’s en video’s van denderende vrachtwagens.”

Lobby

Er wonen meerdere politici langs de route en de lobby is dan ook sterk, constateert Akkaya. Hij ziet geen mogelijkheid in meer politietoezicht maar pleit voor alternatieven: inzet van studenten of meer cameratoezicht met flexibel inzetbare camera’s. GBWP krijgt bijval van de BSD. “Verkeershandhaving, daar gaat de gemeente niet over”, merkt Louis van der Kallen op. “Dat is een taak van de politie, en van de korpsbeheerder.” Maar het gaat wél om de veiligheid van onze inwoners.

Vrachtwagenverbod

Adam Ahajaj ziet de kern van de problematiek in het vrachtwagenverbod, dat niet blijkt te werken. “Kijk naar de inzet van Boa’s (bijzondere opsporingsambtenaren). Daar is elders in het land al ervaring mee”, zegt hij. Goede voornemens die door het college al in 2017 zijn beloofd worden niet nagekomen: doorstroming van de randweg komt niet uit de verf en ook het informeren van bedrijven zou niet goed verlopen. “Wat ons betreft moet dat veel intensiever gebeuren.”

Reactie college:

Wethouder Patrick van der Velden moet het toegeven: “Het gaat inderdaad niet goed”, verzucht hij. Het klopt dat het college al sinds 2018 in overleg is met Rijkswaterstaat om de verkeersborden aan te passen. “U denkt misschien dat de gemeente Bergen op Zoom traag is, maar Rijkswaterstaat is nóg trager”, spreekt hij de raadsleden toe. Van der Velden deed de toezegging dat hij binnen twee weken opnieuw een brief naar het departement zal sturen om de druk op te voeren. Verder merkt Van der Velden op dat er sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid: want ook de ondernemers hebben een taak om hun chauffeurs aan te spreken op het verkeersgedrag en de routes die ze volgen.

Snelle terugkoppeling

Ook belooft Van der Velden een snelle terugkoppeling naar de klankbordgroep van de centrumring-omwonenden voor het uitvoeringsplan, zo mogelijk nog in het eerste kwartaal. Van der Velden zegt de motie “in grote lijnen te kunnen omarmen; en ook zijn collega-wethouder Harijgens kan de strekking van de motie overnemen. Harijgens ziet kansen tot handhaving door Boa’s, mits in samenwerking met de politie. Wat betreft de handhaving zegt burgemeester Petter dat het inderdaad een bevoegdheid is van de nationale politie. “Maar ik zie wel mogelijkheden voor een bottom-up samenwerking.” We kunnen geen hemel op aarde beloven maar we kunnen wel ons uiterste best doen, aldus Petter.