Raad geeft signaal af: ouderloze oorlogskinderen zijn tóch welkom

(Redactie: Han Verbeem. Foto: Pixabay)

BERGEN OP ZOOM – Een overgrote meerderheid van de Bergse gemeenteraad vindt, dat Bergen op Zoom ook verantwoordelijkheid moet nemen met de opvang van kwetsbare vluchtelingkinderen. Een motie van de PvdA is dinsdagavond aangenomen in de raad. Eerder sprak het college van B&W zich nog uit tégen een aansluiting bij de ‘coalition of the willing’, gemeenten die ouderloze kinderen uit Griekse kampen willen opvangen. Alleen VVD, fractie Punt en Lijst Linssen stemden tegen: “Ik moet u teleurstellen”, aldus Sander Siebelink (LL).

De PvdA heeft een motie ingediend samen met SP, GL, BSD en GBWP. Het doel: hulp bieden aan kinderen in nood en bij de Rijksoverheid de benodigde voorzieningen vragen om deze op te vangen. Het zou gaan om een relatief kleine groep van enkele tientallen minderjarigen. “Het college stelt zich terughoudend op, in tegenstelling tot andere gemeenten in het land”, aldus Ahajaj. “Daarom willen we met deze motie duidelijk te maken waar we als gemeente voor staan. En ons steentje bijdragen aan de oplossing van het probleem.”

GL: Een ruim, warmhartig signaal!

Selin Karar van GroenLinks heeft zelf met vluchtelingkinderen gewerkt en weet hoe schrijnend het onrecht kan zijn. “Een warme knuffel van ouders, verzekerd zijn van voeding, een dak boven je hoofd, kind kunnen zijn… Het lijkt allemaal zó vanzelfsprekend. Maar niet zo voor kinderen die leven in kampen, in de grootste nachtmerrie van ieder kind: helemaal alleen op de wereld te zijn.” Duizenden kinderen zitten onder verschrikkelijkke omstandigheden vast in de kampen op de Griekse eilanden. “De Griekse regering heeft met een noodkreet de overige EU-lidstaten gevraagd om in totaal 2.500 kinderen uit de vluchtelingenkampen op te nemen”, aldus Karar. “Ons kabinet heeft daar nog niet mee ingestemd. Inmiddels hebben al wel 100 gemeenten aangeboden om 500 kinderen op te vangen.” Het is een ruimhartig, warmhartig signaal, vindt Karar.

Noodkreet

De politica van GroenLinks hoopt dat de noodkreet van Griekenland de Bergse raadsleden niet onberoerd laat. “Ik kan mij niet voorstellen, dat één raadslid tegen het welzijn van kinderen zal stemmen. Niet één kind verwacht het. Mijn vertrouwen is in een solidaire gemeente. Het gaat nu eens niet om centen, het gaat niet om een bestemmingsplan, het gaat om kinderen.

Lijst Linssen: zakelijk

“Ik moet u teleurstellen”, reageert Sander Siebelink van Lijst Linssen. In een zakelijk betoog legt hij uit waarom zijn fractie geen behoefte heeft aan de opvang van de ontheemde en kwetsbare kinderen: “Er zijn afspraken gemaakt in Europees verband. Het is heel gemakkelijk dat Griekenland de handen in de lucht steekt en de rest van Europa om hulp vraagt. Dat hebben ze in het recente verleden wel vaker gedaan. Dit is de omgekeerde volgorde.” Ook ziet Siebelink complicaties over de financiering. “Laten de indieners van de motie het daar eerst maar over eens worden.” De afstandelijke benadering levert Siebelink kritiek op van de overige raadsfracties. Desondanks hij blijft onverzettelijk in zijn standpunt. “Lijst Linssen laat zich hier niet aan de morele maatlat leggen.”

Kostendekkend

De PvdA had de motie al aangepast om juist de financien vóóraf te regelen: geld vanuit de Rijksoverheid is een voorwaarde om de opvang te kunne uitvoeren. Kostendekking is ook een punt waar mede-indiener Aydin Akkaya veel waarde aan hecht: “Als je mensen opvangt, moet je ook de benodigde middelen vanuit het Rijk krijgen. Alleen liefde is niet genoeg. Er moet ook geld zijn voor opvang, eten en drinken.”

Kindrrechten

De Jong (SP) is eveneens mede-indiener. Hij verwijst naar de afspraken met de Verenigde Naties (VN): “Alle kinderen en jongeren hebben volgens het VN-verdrag kinderrechten. Deze afspraken zijn gemaakt tussen alle landen in de wereld. Kinderrechten gaan over onderwijs, gezondheid, de rol van familie, een dak boven je hoofd, een plaats om te spelen, bescherming tegen oorlogsgeweld en mishandeling. Kinderrechten zijn er voor álle kinderen. Die kinderen in kampen zijn sterk getraumatiseerd, ze moeten geborgenheid kennen wanneer ze gaan slapen. Áls ze dat al kunnen.”

CDA: financiering deels uit OZB

CDA-woordvoerder Stefaan Verheugt vindt het een hele sympatieke motie. “Wij kennen Bergen op Zoom als een gastvrije en kindvriendelijke gemeente. Het CDA wil zich hiervoor inzetten.” Hij wil wel twee dingen toevoegen aan het voorstel: namelijk enerzijds de complete kosten in beeld brengen en deze vervolgens in de begroting financieren via een deel van de OZB-inkomsten.

Goede intentie

Reinoud Krijnen (Samen 0164) vindt het een prima motie, omdat de intentie heel goed is. “Als je kinderen opvangt dan heb je wel een grote verantwoordelijkheid te nemen. Gelukkig zijn er zorginstellingen die woonvoorzieningen hebben voor kinderen. We moeten gezamenlijk optrekken met de instanties die er verstand van hebben.”

Kinderen snel slachtoffer

Elion D66: “Deze motie staat in één lijn met mensenrechten. Kinderen hebben zelf geen spreekrecht en zijn een snel slachtoffer. Je bent dit als mens aan jezelf en aan je stad verplicht. In de historie hebben steden een belangrijke rol bij de opvang van oorlogskinderen. In overleg met Rijk móeten we een oplossing kunnen vinden.”

Herhaling

BSD-voorman Louis van der Kallen: “Alles wat je zegt, is herhaling. Als het over geld gaat, ligt de financiering bij Rijksoverheid. Maar die moet daar wel voor in staat zijn; de gemeentes zijn nodig om de uitvoering op te pakken.” Het gaat om kinderen in de meest kritieke situatie, in overvolle vluchtelingkampen. De Grieken vragen terecht om hulp, constateert Van der Kallen. “Niemand is tot het onmogelijke gehouden. Zuid-Europa maakt er inderdaad vaak een potje van. Maar moeten kinderen dan het slachtoffer zijn?”Het is volgens Van der Kallen niet alleen een kwestie van geld. “Ook kerken en maatschappelijke organisatie vervullen een rol. Laat Bergen op Zoom zich nu eens van de goede kant zien. Wij ondersteunen daarom deze motie. We zouden het erg teleurstellend vinden als mensen deze kinderen de rug toewijzen.”

Rian Govers (VVD vindt het eveneens een sympathieke motie, maar kan deze om inhoudelijke redenen niet steunen. Want de gemeenten gaan niet over het toelaten van kinderen uit de Griekese kampen, dat beslissen de nationale overheden. “Het leed van deze kinderen raakt ons allemaal. Maar wat kunnen we als Bergen op Zoom betekenen als er landelijke richtlijnen zijn en er landelijk beleid is.” De VVD vindt dat Bergen op Zoom uiteraard open moet staan voor hulp, als het Rijk daarom vraagt. “Maar dat is nu niet aan de orde.”

Reactie college

Wethouder Mignon van der Zwan blijft bij het standpunt dat het college op 12 juni heeft ingenomen, namelijk géén voortrekkersrol nemen bij de opvang. “Het zou ongeloofwaardig zijn door nu een andere standpunt in te nemen.” Maar, zo benadrukt ze: “We hebben er echt serieus naar gekeken. We kennen de schrijnende situatie maar vinden een terughoudende houding van gemeenten meer op z’n plaats. Het is immers een Rijkskwestie. En daarnaast zijn er ook risico’s. De vraag is, of we de juiste kennis en expertise in onze gemeente hebben om de diepe trauma’s van deze kinderen te behandelen en begeleiden. Bovendien weten we niet zeker of er inderdaad geen familie meer in beeld is. Zo ja. dan is familiehereniging verplicht.” Ook is de gemeente bij de opvang afhankelijk van gastgezinnen. “En we kunnen niet op voorhand garanderen of die er ook voldoende zijn.” Een bereidheidverklaring alleen is niet voldoende, stelt Van der Zwan. “Daarom volgen we de keuze van het Rijk. Hoe sympathiek ook, we gaan deze motie ontraden.” Ondanks de ontrading heeft een meerderheid van de raad de motie aangenomen met 22 stemmen vóór en 8 tegen.