Raad zet rem op bevoegdheid Belastingsamenwerking

Tekst: Han Verbeem, foto: Pixabay / Steve Bussinne

BERGEN OP ZOOM – Donderdag vergaderde de Bergse gemeenteraad met maar één discussiepunt op de agenda: de wijziging van de intergememeentelijke belastingsamenwerking, een zogeheten gemeenschappelijke regeling die de belastinginning regelt voor zowel de West-Brabantse gemeenten als het waterschap. Een schijnbaar technische aanpassing van de statuten liep uit op een politiek debat over de kostenbeheersing. Uiteindelijk steunt de raad een amendementsvoorstel van de PvdA, om niet mee te gaan met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling: daarmee is Bergen op Zoom de eerste gemeente die tégen stemt. Tweederde van de deelnemers moet nog een oordeel geven over de samenwerkingswijziging. Ook is een PvdA-motie aangenomen, waarbij het college wordt opgeroepen om met de overige deelnemers aan de Belastingsamenwerking in overleg te treden over 'het waarborgen van de controlerende rol' van de gemeenteraden.

Met de wijziging van de Belastingsamenwerking, zou de gemeenteraad niet meer zelfstandig kunnen bijsturen als er een 'aanzienlijke wijziging' zou komen van de financiele bijdrage. Daarom diende de PvdA een amendement in om de wijzigingsplannen te blokkeren. "Een aanzienlijke wijziging van de bijdragen, over wat voor bedrag hebben we het dan? Tienduizend, twintigduizend, honderdduizend euro", zo vraagt indiener Joey van Aken (PvdA) zich af. Een groot deel van de gemeenten en het waterschap hebben nog niet gestemd over het wijzigingsvoorstel. "Daarom stellen we voor, de motie en het amendement ter kennisgeving aan alle overige gemeentebesturen en waterschap Brabantse Delta door te geleiden."

Financiele zorgvuldigheid

Ook D66 heeft zowel het amendement als de motie mede-ingediend. "Het gaat om belastinggeld en om financiele zorgvuldigheid", aldus woordvoerdster Carine Elion. Dat geldt eveneens voor Lijst Linssen. "Als we als raad het gevoel hebben dat we niet de vinger aan de pols kunnen krijgen, dan moeten we daaraan werken", merkt Louis Weyten op. Zijn partij stelt zich kritisch op over nut en noodzaak van de verbonden partijen zoals de Belastingdienst. "Nergens uit de begroting blijkt, wat het voordeel voor Bergen op Zoom is om met andere gemeenten samen te werken."

Juridische toetsing

De coalitiepartijen GBWP, VVD en CDA beschouwen het raadsvoorstel echter als een hamerstuk. "Onze ambtenaren hebben het voorstel uitvoerig juridisch getoetst, en dat geldt ook voor de vijf andere gemeenten die het plan al hebben goedgekeurd", zegt GBWP-raadslid Paul Schut. GBWP besluit daarom het amendement niet te steunen. Ook BSD deelt deze opvatting. "We vinden dat de belastingsamenwerking hardstikke goed functioneert", zegt Louis van der Kallen. Echter: coalitiepartij GroenLinks steunt het PvdA-amendement wel. "We vinden het belangrijk om grip te houden op de Belastingsamenwerking", aldus Peter van den Ouden.

Reactie college

Wethouder Annette Stinnenbosch heeft zowel de motie als het amendement ontraden. Desondanks stemt een meerderheid van de raad toch voor. Het amendement en de motie zijn uiteindelijk gesteund door PvdA, D66, Lijst Linssen, GroenLInks, VVD en fractie Punt. Daarmee zijn de voorstellen met 14 tegen 13 stemmen aangenomen.