Raad ziet geen bezwaar in splitsing villakavels Klein Molenbeek

De eigenaren van de woonkavels Klein Molenbeek 4 (rechtsonder) en 9 (linksboven) overwegen hun percelen te laten opsplitsen voor vier nieuwe woningen. (Tekst: Han Verbeem, foto: gemeente Bergen op Zoom / Paul Versijp)

BERGEN OP ZOOM – In de villawijk van Klein Molenbeek zijn de woningkavels groot. Zó groot zelfs, dat een tweetal huizenbezitters overweegt hun percelen op te splitsen in vier nieuwe kavels. De meeste fracties zien daarin geen bezwaren zo blijkt uit de commissie. Het CDA, GroenLinks en PvdA vragen daarbij wél aandacht voor het coulissenlandschap; de huidige kavels volgen de historische agrarische perceelgrenzen, begrensd door houtwallen. 

"Dit deel van Molenbeek is een inbreidingsplannetje, elegant en ruimtelijk klopt het als een bus", zegt Piet Juten (BSD). Alleen wat betreft de economische uitvoerbaarheid wordt het wat onduidelijk", zegt de BSD'er. Juten wil graag inzage in de afspraken die zijn gemaakt over de kosten van een dergelijke planwijziging. "Gemeente, waterschap en provincie zien er geen bezwaren in. Waarom zouden wij dan tegen zijn", zegt Ton van Dorst (Steunpunt BoZ). Ook voor de VVD is er geen bezwaar en de liberalen werken graag mee aan de wijziging van het bestemmingsplan. "Wat ons betreft mag het naar de definitieve fase."

Bungalows of meerlaagse woningen?

De villawijk is in de jaren '70 ontstaan en ontwikkeld op voormalige landbouwgronden rondom de gelijknamige hoeve 'Klein Molenbeek'. Destijds gold als voorwaarde, dat alleen bungalows gebouwd mochten worden: éénlaagse vrijstaande woningen met een kapconstructie. Bij de kavelsplitsing zou ook echter ruimte moeten komen voor drielaagse huizen met een maximale hoogte van 9 meter. Ook daarover wil de raad meer duidelijkheid; één en ander mag niet ten koste gaan van het landelijk karakter van de wijk.