Raadsbrede steun voor PvdA-motie aanpak bomen Rijtuigweg

De bewoners bedankten raadsleden Han Verbeem en Piet van den Kieboom voor hun inzet, om de gevaarlijke bomen aan de Rijtuigweg te vervangen. De twee kregen elk een bloemetje van bewoonsters Angelique de Groot en Coby van Oevelen. (Foto: Facebook)

BERGEN OP ZOOM – De verzwakte, oude bomen aan de Rijtuigweg maken plaats voor een eigentijdse rubuust bomenpark. Dat heeft de gemeenteraad unaniem besloten. De PvdA diende een motie in om de verzwakte bomenlaan om te vormen naar een eigentijdse laan. Daarbij wordt het College van B&W opgeroepen om in gesprek te gaan met bewoners en belanghebbenden. Nog vóór de zomer moet er een plan van aanpak zijn. De motie is door alle overige raadspartijen mede-ondertekend en ingediend. PvdA-raadslid Han Verbeem kwam voor de bewoners in actie, gesteund door zijn BSD-collega Piet van den Kieboom, nadat bij een tweetal stormen bomen omwaaiden en een aantal woningen werden beschadigd.

Al jarenlang zijn de oude bomen aan de Rijtuigweg een zorg voor bewoners en voorbijgangers. De kastanjes zijn 130 jaar geleden geplant en vele ervan zijn aan het eind van hun Latijn. Aangetast door zwammen en de gevreesde Kastanjebloedingsziekte, verloren ze hun weerstand en dreigden met omvallen. De afgelopen jaren gingen er al verschillende bomen om, maar de januaristormen van dit jaar waren de druppel voor de sociaaldemocraten. Verbeem stelde een brief op aan het College van B&W, waarin hij pleitte voor een plan van aanpak om de Rijtuigweg opnieuw in te richten met robuuste en gezonde bomen. De brief werd op woensdag 17 januari in de raadscommissie behandeld. Verantwoordelijk wethouder Van der Velden kondigde aan, snel in gesprek te gaan met de omwonenden om naar een oplossing te kijken.

Westerstorm

De brief kwam geen moment te vroeg. Want al de volgende morgen, donderdag 18 januari, raasde een westerstorm met snelheden tot windkracht elf over Bergen op Zoom. Op verschillende plaatsen braken de bomen als luciferhoutjes: zes in totaal aan de Rijtuigweg, waarbij één dwars over de weg viel ter hoogte van de sportzaal van 't Rijks; de wethouder beloofde nog dezelfde dag een start te maken met het rooien van de zieke bomen: 56 in totaal.

Bosje bloemen

Dat er geen persoonlijke ongevallen zijn gebeurd door de omvallende bomen mag een wonder heten, stellen de buurtbewoners. "Door het oog van de naald", zegt Angelique de Groot, die de belangen van de bewoners verwoordt. Samen met buurtgenoot Coby van Oevelen was zij aanwezig in de raadzaal bij de behandeling van de motie. De twee waren dolblij met het besluit van de gemeenteraad, zo lieten zij na afloop weten. Raadsleden Verbeem en van den Kieboom kregen als dank voor hun inzet nog elk een bosje Bergse bloemen uitgereikt!