‘Raadsleden, toon dat je ballen hebt en hou het ouderensteunpunt open!’

In juni nam Stadlander-directeur Ton Ringersma (links op de foto) een petitie met 550 handtekeningen van bewoners en vrijwilligers in ontvangst vóór behoud van het ouderensteunpunt. Kort daarvoor hadden de gemeente en WijZijn de plannen bekendgemaakt om het steunpunt in de Zoomflat te sluiten en de voorzieningen voor ouderen onder te brengen in wijkcentra zoals de Korenaere. (Tekst: Han Verbeem, foto: Stadlander)

BERGEN OP ZOOM – Zoomflatbewoner Piet Stander is boos en verontwaardigd. Via de media heeft hij moeten lezen dat het ouderensteunpunt in de Zoomflat wordt opgeheven. "Juist in een periode dat ouderen geacht worden langer zelfstandig te blijven wonen, volgt zo'n maatregel. Onbegrijpelijk", zo sprak hij. Donderdagavond mocht hij inspreken bij de Bergse gemeenteraad. Daarbij kreeg hij bijval van medeflatbewoner Gerrit Zoomers, die eveneens zijn woordje deed in de raadszaal. Zowel de bewoners als de vrijwilligers zijn strijdbaar om de voorziening in stand te houden.

Het steunpunt biedt ontspannings- en recreatiemogelijkheden voor ouderen: er wordt gekaart, gesjoeld en er zijn cursussen scootmobielrijden. Binnenkort is het, als de plannen doorgaan, verleden tijd door bezuinigingsmaatregelen. "Het is net zoals het regeringsbeleid", sprak Stander. "Veel praten en beloven maar niets doen voor ouderen." De meerderheid van de Zoomflat is tégen de sluiting en daarom doet Stander een oproep aan de Bergse raadsleden: "Toon dat je ballen hebt en hou het steunpunt open!"

Controles

Zoomers vreest dat veel ouderen die nu nog van het steunpunt gebruik maken, straks in een sociaal isolement belanden. Er zijn weliswaar plannen om met een busje heen en weer te rijden naar de zaal de Korenaere, maar dat is niet voor iedereen een oplossing – aldus de bewonerswoordvoerder. Bovendien vermindert de sociale controle. "Als er nu iemand ontbreekt die op een bijeenkomst had moeten zijn, dan wordt er gecontroleerd of er misschien iets met die mevrouw of meneer aan de hand is. Of die misschien gevallen is en met een gebroken heup op de grond is", aldus Zoomers. "De chauffeur van het busje doet dat niet, die rijdt gewoon door als mensen niet komen opdagen." Veel werk op het steunpunt wordt gedaan door vrijwilligers "waarvan er niet één over gaat", sprak hij.

Kostenloos gebruik

Gemeentelijk beleidsmedewerker Joke van Dijk reageerde op de insprekers en gaf aan, dat nu met Stadlander gesproken wordt of de ruimte van het oudersensteunpunt voortaan kostenloos gebruikt kan worden. "We zijn hierover nog volop met Stadlander in bespreking", aldus Van Dijk. "Het onderzoek loopt nog." Wat betreft de sociale controle verwees ze naar de eigen verantwoording van de bewoners. "De sociale onderlinge controle kunnen bewoners ook zélf regelen. Daar hebben ze geen chauffeur van een busje voor nodig." De beoogde sluiting van het Ouderensteunpunt wordt volgende week door de gemeenteraad in de commissie politiek besproken.