Raadslid Ahajaj: stuur college en ambtenarij op cursus lobbyen

Terug naar de schoolbanken? Een bijscholingscursus zou het college en de ambtenarij kunnen helpen bij het voeren van een succesvolle lobby om bedrijven en instellingen binnen te halen, zo stelt PvdA-raadslid Adam Ahajaj. (Foto: Pixabay / Tero Verselainen)

BERGEN OP ZOOM –  Raadslid Adam Ahajaj vraagt zich af of de lobby-afdeling van de gemeente op dit moment wel sterk genoeg is, als het gaat om het binnenhalen van grote bedrijven en instellingen. Dat schrijft hij vandaag in een brief aan het college van B&W. Aanleiding is voor de brief een aantal recente ontwikkelingen, waarbij Bergen op Zoom het nakijken heeft ten aanzien van Roosendaal. Het Bravis-dossier is voor Ahajaj de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen: ook hier lijkt Roosendaal de lobby te winnen ten nadele van Bergen op Zoom. Het college zou kritischer naar zichzelf én naar het functioneren van de ambtelijke dienst moeten kijken, stelt de PvdA-raadsfractie. Zowel het college als de ambtenarij zouden volgens de PvdA wellicht een bijscholingscursus kunnen gebruiken op het gebied van succesvol lobbyen en netwerken.

De Bergse PvdA noemt drie concrete voorbeelden van lobbytrajecten die zijn mislukt of dreigen te mislukken: een grote Duitse supermarktketen koos uiteindelijk voor Roosendaal boven Bergen op Zoom bij de plaatsing van een distributiecentrum; verder wist Roosendaal wél een hbo-opleiding binnen te halen terwijl Bergen op Zoom weliswaar de HAS kreeg maar zónder opleiding.

Structurele trend van mislukkingen

Volgens Ahajaj is er sprake van 'een structurele trend' in het mislopen van dergelijke projecten. Ahajaj wil daarom "beter in beeld krijgen hoe sterk de lobby-afdeling van de gemeente Bergen op Zoom op dit moment is", zo meldt hij. "Zowel in bezetting als in uitvoering." Daarnaast wil zijn fractie kijken welke stappen er gezet kunnen worden om de Bergse lobby te verbeteren.

Keer op keer de boot gemist

Ahajaj wil duidelijkheid waarom Bergen op Zoom keer op keer de boot lijkt te missen. "Hoe komt het dat, ondanks allerlei samenwerkingsverbanden met Roosendaal, beide gemeenten hun eigen plan trekken om zoveel mogelijk projecten binnen te halen?"

Kwaliteiten op niveau?

Het raadslid vraagt zich in zijn brief af, of de lobby-kwaliteiten en capaciteiten van de gemeente Bergen op Zoom op dit moment ‘op niveau’ zijn. Daarbij stelt hij de burgemeester en wethouders de vraag: "Helpt het volgens u, wanneer ons college en haar ambtenaren worden bijgeschoold op het gebied van netwerken en lobbyen?" En: wellicht dat er "andere dingen zijn die de gemeente kan doen om in de toekomst grote projecten wel binnen te halen."

Geen twijfel aan engergie en intenties

Ahajaj sluit zijn brief af met de opmerking dat zijn fractie "niet twijfelt aan de energie en intentie die dit college en de ambtenarij heeft in de taken die zij uitvoeren. Het resultaat op dit gebied laat naar onze mening echter te wensen over. En omdat wij vinden dat dit college ook kritisch naar zichzelf en naar de ambtenarij moet kijken, sturen wij u deze brief."  Het raadslid wil binnen dertig dagen een schriftelijke reactie van het college op zijn brief, en beantwoording van de daarin gestelde vragen.