Raadslid Krijnen draait niet mee met coalitie over CSP: ‘Dit is niet uit te leggen’

CDA-raadslid Reinoud Krijnen stemt als enige van zijn partij én van de coalitie vóór het CSP. (Tekst: Han Verbeem, Foto: CDA BoZ)

BERGEN OP ZOOM – De coalitie van GBWP, VVD, CDA en GroenLinks maakte donderdagavond in de raadsvergadering een politieke draai: het plan van wethouder Patrick van der Velden voor een City Service Punt (CSP) is van tafel geveegd. In de commissie van 6 september was onder de coalitiegenoten nog volop lof voor de fietsenstalling in de Fortuinstraat met servicevoorzieningen zoals een invalidentoilet en een voorziening voor senioren. In de besluitvormende raadsvergadering stemden de voltallige coalitie echter tégen; uitgezonderd het CDA-raadslid Reinoud Krijnen die weigerde 'mee te draaien'. De CDA'er wilde in de raad een verklaring afgeven, die door de burgemeester echter vanwege de lengte werd afgekapt. Hierbij alsnog de volledige tekst van zijn stemverklaring, waarin Krijnen zijn CDA-minderheidsstandpunt uitspreekt.

Stemverklaring van Reinoud Krijnen over het City Service Punt (CSP), in de raadsvergadering van donderdag 13 september 2018

"Voorzitter, dit raadsvoorstel is een initiatief dat van toegevoegde waarde is voor onze samenleving. Het geeft een economische impuls voor dit deel van ons winkelgebied, het biedt faciliteiten voor het toenemende fietsgebruik en het zorgt voor meer leefbaarheid in dit stadsdeel, ook als uitgaansgebied: juíst als uitgaansgebied. Immers, handhaving en een veilig honk zouden hier worden gevestigd.

Alle lof voor de wethouder, die de zorgen van de direct-omwonenden en ondernemers serieus heeft genomen. Dank aan de wethouder voor de jarenlange inspanningen tot zover.

Wanneer dit voorstel aan de kant wordt geschoven, vind ik dit geen goede zaak voor de democratie in onze gemeente, omdat het belang van veel inwoners en ondernemers hiermee niet wordt gediend.

Dit is niet uit te leggen aan onze inwoners.

U begrijpt, ik blijf vóór dit raadvoorstel van de wethouder, het raadsvoorstel van dit college."

Toelichting

Krijnen geeft daarbij de volgende verduidelijkende toelichting:

  • De omwonenden maken zich zorgen over handhaving. De wethouder heeft toegezegd dat juist in het CSP handhaving wordt gevestigd. Ook kan de fietsbrigade van de politie haar basis hier krijgen.
  • De bewoners in de Kremerstraat, dat nu een rustige straat is, vrezen overlast door drukte. De wethouder heeft de openingstijden van de ingang aan deze straat aangepast aan de openingstijden van de winkels.
  • Wat betreft geluidsoverlast voor de mensen die boven het CSP wonen, heeft de wethouder afspraken gemaakt met de verhuurder om geluidsoverlast voorkomen.