Raadslid Krijnen geschokt over miljoenenschuld en vraagt college om opheldering

(Ingezonden bericht, bewerkt door de redactie. Illustratie: Pixabay / IJmaki)

BERGEN OP ZOOM – Raadslid Reinoud Krijnen (Samen0164) slaat, naar zijn zeggen, ‘steil achterover’ van de oplopende miljoenentekorten op de gemeentelijke exploitatie.

Met een brief aan het college van B&W reageert hij maandag op de stevige winstwaarschuwing die wethouder Van der Velden vlak vóór het paasweekeinde aan de raadsleden heeft gestuurd. Het eerste kwartaal van 2020 zou met een tekort van ruim zeven miljoen euro zijn geëindigd. Ook het afgelopen boekjaar 2019 dreigt af te sluiten met extra miljoenentekorten, zo waarschuwde Van der Velden.

Nu pas wakker

“Te triest voor woorden dat het college nu pas wakker wordt”, schrijft Krijnen nu aan het college van B&W. “Vorig jaar wist u al dat we meer dan tien miljoen exploitatieverlies zouden lijden. Sindsdien wordt er nog steeds niet bijgestuurd. De focus blijft liggen op het saldo van de schuldenlast, terwijl u zelfs geen voorstellen doet om de uitgaven te verminderen.” Krijnen vindt het vooral kwalijk, zo schrijft hij, dat de wethouder niet tijdig door de ambtelijke dienst op de hoogte is gesteld van de oplopende tekorten.

Tussentijdse rapportages

In zijn brief vraagt Krijnen het college om tussentijdse rapportages en exploitatiecijfers van de afgelopen maanden. Zo vraagt hij zich af, of er wel maandelijks is gerapporteerd “over financiële cijfers, inzet van personeel. verzuimcijfers en de voortgang van de bedrijfsactiviteiten.” Verder wil Krijnen weten “welke acties het ambtenarenapparaat inmiddels heeft ingezet om de oplopende tekorten verder tegen te gaan.”

Wie is de baas?

Overige vragen die Krijnen in zijn uitvoerige brief stelt hebben onder meer betrekking op de vermeende uitbreiding van het aantal fte’s (formatieplaatsen), op het functioneren van de ambtelijke dienst en op de sturing van de exploitatie. Dit alles vanuit de centrale vraag: “Wie is nou eigenlijk de baas van Bergen op Zoom?” Krijnen wil daarom duidelijkheid wie het in de gemeente nu écht voor het zeggen heeft, zowel politiek als ambtelijk.