Raadslid slachtoffer van anonieme beschadigingsactie

BERGEN OP ZOOM – Onder een valse naam heeft een inwoner van onze gemeente persoonlijke gegevens en correspondentie rondgemaild over GBWP-raadslid Souhail Soutou. Het betreft een bericht met volgens de afzender belastende informatie, die aan zou tonen dat de politicus een strafbaar feit op z’n naam heeft staan en de hand boven het hoofd gehouden kreeg door de burgemeester. De waarheid ligt echter heel anders.

Eerder deze week werd onze redactie benaderd. We ontvingen berichten van een afzender die in zijn mail meteen toegaf van een valse naam gebruik te maken. Hij stuurde door wat ie ook aan de griffie van de gemeente had gezonden: ‘bewijsstukken’ die aangaven dat het betreffende raadslid in 2016 een strafbaar feit had begaan. Over een inval in diens woning door de politie, het feit dat hij adresfraude had gepleegd en indirect ook aan bijstandsfraude had meegewerkt. Hij wilde dat het bekend werd hoe volgens hem de vork in de steel zat en dat burgemeester Frank Petter dit bewust had verzwegen.

Op straat

De opsteller van de mail wilde dat deze informatie naar alle raadsleden werd gestuurd door de griffie, die dat natuurlijk niet deed. Wel gingen in het gemeentehuis alle alarmbellen af en werd de burgervader ingeseind over de ontvangen post. Pas echt vervelend werd het toen donderdagmiddag met dezelfde fake naam de stukken en beweringen werden rondgemaild naar een aantal raadsleden en collegeleden. Het verhaal lag daarmee ineens op straat. Na een gesprek met Petter besloten raadslid Soutou en zijn fractievoorzitter Aydin Akkaya toch met een verklaring te komen. Zowel de partij als Souhail voelen zich geslachtofferd.

Wat er speelde in een notendop

In 2016 vroeg een bekende van raadslid Soutou of zijn adres tijdelijk als postadres kon worden gebruikt. De politicus zag er op dat moment geen kwaad in en maakte, geeft hij ook toe, één misser: hij had duidelijk aan moeten geven bij de gemeente dat het ook alleen een postadres was. “Ik wist niet dat dit zo werkte, dat is een domme fout geweest.” Een fout die hij flink moest bezuren. Nu werd namelijk aangenomen dat deze persoon, een nog vrij jonge man, inwoonde op dit adres. En de politie bleek dringend op zoek te zijn naar hem, dermate dat op de vroege ochtend bij een inval de deur werd ingebeukt te huize Soutou. “Die schade heeft de politie later vergoed”, legt het raadslid uit.

Helaas wist de verzender van de verdachtmakende e-mail dát niet. Die maakt op uit een brief van Stadlander, waarin de rekening wordt gepresenteerd voor de schade en die over “het plegen van een delict” rept, dat er wel degelijk wat aan de hand was. Onderzoek door het OM en de politie heeft echter aangetoond dat het raadslid onschuldig was, zelfs van niets wist. Pas later werd hem duidelijk wat er speelde en dat de jongeman een bekende was van de politie. “Nogmaals, mijn enige fout was dat ik niet goed geïnformeerd was en had moeten aangeven dat het alleen een postadres betrof”, benadrukt Soutou nogmaals.

Beschadigend

De kwestie ligt extra gevoelig omdat er in de privésfeer nogal wat mis ging vanwege een scheiding, een slepend onderling conflict dat nog steeds zorgt voor problemen. Het raadslid vertelt: “Ik voel me soms regelrecht onveilig. Ook recent zijn er weer dingen gebeurd. In december ben ik hertrouwd en een dag later stond mijn auto in brand. En dan nu dit!” Hij kan er met z’n verstand niet bij dat iemand hem zó probeert te beschadigen en over dat punt wil fractievoorzitter Akkaya ook wel wat kwijt. “Kijk, wij weten niet wat de beweegredenen zijn van de persoon die hiermee onze partij en ons raadslid belaagt. Misschien heeft ie een enorm probleem met de gemeente. Maar kom dan met ons praten, wellicht hadden we zelfs kunnen helpen. Nu is het alleen maar laster én een grove schending van iemands privacy.” De partij en het raadslid overwegen nog of ze aangifte gaan doen.

Oproep

Soutou en Akkaya besloten vooral hun verhaal te doen omdat ze willen voorkomen dat de rondgemailde verdachtmakingen een eigen leven gaan leiden. Natuurlijk willen ze tevens heel graag weten hoe de opsteller van het bericht aan al die persoonlijke informatie is gekomen, maar nóg liever zouden ze in gesprek gaan met hem. “We willen graag horen hoe en waarom iemand tot zo’n beschadigende actie komt, wat er achter zit.”

Eenzelfde oproep doet de gemeente. Woordvoerder Peter van der Graaf laat weten: “De burgemeester roept de anonieme melder op om uit de anonimiteit te treden en over de aantijgingen een gesprek met hem aan te gaan.” Onze redactie heeft contactgegevens voor het geval de verzender van het bericht besluit op de uitnodiging in te gaan. Die kan zich per mail bij ons melden, hij weet ons inmiddels te vinden…

Foto: Gemeente Bergen op Zoom