Raadslid Van der Kallen: ‘Krijg Siciliaans gevoel bij de verkoop van Samarbete’

BERGEN OP ZOOM – Raadslid Louis van der Kallen heeft op persoonlijke titel een brief gestuurd aan het college van B en W, over de verkoop van het Samarbete pand aan de Halsterse scouting. Hij vindt de officiële mededeling die over de overeenkomst werd gestuurd aan de raad en de pers dermate cryptisch, dat hij de betreffende papieren graag eens in wil zien.

In de brief die de gemeente stuurde over de getekende verkoopovereenkomst staat onder meer het volgende:

“Daarnaast hebben wij het antispeculatiebeding en recht van terugkoop gekoppeld aan de betaling van het resterende bedrag dat bij de levering niet wordt betaald. Dit betreft minimaal € 135.000,- plus kosten koper aangevuld met de waardestijging van het resterende deel. Ter zekerheidsstelling voor de minimale opbrengst van het resterende bedrag van € 135.000 en kosten koper wordt ten gunste van de gemeente voor dit bedrag een 1e hypotheekrecht gevestigd.”

Van der Kallen kan er geen chocola van maken, vertelt hij in een telefonisch interview. Daarom wil hij graag de officiële overeenkomsten en afspraken inzien. Het raadslid vertelt: "Mijn conclusie is dat als je de boel maar blijft rekken, slecht onderhoud aan een pand pleegt, je niet aan afspraken houdt en zelfs huurverhogingen niet betaalt, je uiteindelijk wordt beloond met een mooi pand dat je voor de helft van de waarde krijgt."

Hypotheek

Daarnaast heeft hij de indruk dat de vage wijze waarop er over wordt gecommuniceerd moet verhullen dat het alleen om een 'papieren' verkoop gaat; "Het lijkt er op dat er niet werkelijk is betaald. Het zou zo maar kunnen dat de gemeente een hypotheek-achtige constructie heeft aangeboden en dat de scouting die als een soort huur aflost. Als dat zo is, wil ik dat ze daar helder over zijn. Daar hebben we als raadsleden en samenleving recht op. Er zijn vast anderen die dan ook graag zo'n regeling aangeboden krijgen."

Vooralsnog correspondeert Van der Kallen op persoonlijke titel over de kwestie. Hij wil zijn collega-raadsleden en fractiegenoten er niet bij betrekken en zegt: "Ik ga er van uit in september werkelijk inzage te krijgen. Als dat niet gebeurt, volgt er waarschijnlijk een Wob-verzoek." De BSD'er noemt het een 'Halsterse voorkeursbehandeling' en wil uit kunnen zoeken of hij gelijk heeft.