Raadslid wil fondsen inzetten voor behoud zorg in Halsteren

HALSTEREN / BERGEN OP ZOOM – VVD-raadslid Joost Pals is verontrust over de toekomst van de zorgvoorzieningen in Halsteren. Het raadslid reageert op de aangekondigde verhuizing van De Viersprong naar Breda en het op termijn verdwijnen van zorgcentrum St. Elisabeth. "Dergelijke ontwikkelingen hebben een forse impact op het niveau van de zorgvoorzieningen", stelt Pals. Hij wil dat de voorzieningen op peil blijven, nu de bevolking veroudert en de zorgvraag toeneemt. Daarin ziet de politicus een 'faciliterende rol' voor de gemeente weggelegd, zo schrijft hij in een brief aan het college van B&W.

Afgelopen week besloot TanteLouise-Vivensis dat zorgcentrum St. Elisabeth weliswaar langer open blijft dan gepland, maar dat als het sluit er niets voor in de plaats komt. "Dat is een fundamentele wijziging ten opzichte van het eerdere plan, waarbij werd gedacht aan een nieuwe verpleegafdeling met aanleunwoningen." Een sluiting van St. Elisabeth zal betekenen dat "ouderen die dat zorgaanbod nodig hebben, zich gedwongen zien hun laatste jaren buiten de vertrouwde woonomgeving door te moeten brengen", zo vreest de liberale politicus.

Domino-effect

Weliswaar toont het raadslid begrip 'voor de dilemma's waarmee tanteLouise-Vivenis te maken heeft' maar tegelijk vreest hij voor een dominio-effect: "Door de cliëntenraad van St. Elisabeth wordt al terecht gewezen op de indirecte effecten van een sluiting van St. Elisabeth op aanpalende zorgvormen zoals de Boomwei." Ook heeft de sluiting van beide instellingen gevolgen voor de economie en werkgelegenheid.

Servicegebieden

Pals verwijst in zijn brief naar een raadsnotitie met betrekking tot welzijn en zorg, waarbij de gemeenteraad de gemeente heeft ingedeeld in 11 zogeheten 'servicegebieden'. "Voor de gebieden Halsteren Noord en Zuid worden St Elisabeth en De Viersprong expliciet benoemd", merkt het raadslid op. "De servicegebieden hebben een zogenoemde A-status waarbij minstens handhaving van het voorzieningenniveau als doel wordt gesteld. Een herontwikkeling van St. Elisabeth zit al opgenomen in de notitie." Voor zijn fractie vormen de ontwikkelingen 'aanleiding om deze tegen de lat van de notitie te houden'.

Fondsen

Het raadslid vraagt het college van B&W te onderzoeken hoe de gemeentelijke sociaal innovatiefonds en het economische stimuleringsfonds daarbij maximaal benutten kan worden. Ook vraagt hij het college om in gesprek te gaan met zorgorganisatie tanteLouise-Vivensis om te zien hoe ondanks de sluitingen een afdoende spreiding van zorgvoorzieningen over Halsteren mogelijk blijft. (Archieffoto)