Raadslid wil strengere eisen aan inhuurkrachten ISD

BERGEN OP ZOOM – BSD-raadslid Piet van den Kieboom wil, dat de uitkeringsinstantie ISD Brabantse Wal van 'sluitende veiligheidskleppen' wordt voorzien om interne fraude te voorkomen. Dat schrijft de politicus in een brief aan het college van B&W. Van den Kieboom verwijst in zijn schrijven naar de fraudekwestie met een inhuurkracht, die de dienst in oktober voor 100.000 euro heeft opgelicht. Van den Kieboom eist dat er een aangescherpt protocol komt voor de selectie van tijdelijke medewerkers op kwetsbare posities.

"Naast de plicht om dit forse bedrag in zijn volle omvang terug te halen, verwacht mijn fractie dat er door uw college ook verbetertrajecten worden ingezet", zo stelt het raadslid. Overigens heeft Bergen op Zoom het bij de bedrijfsvoering niet alleen voor het zeggen. De ISD is een samenwerkingsverband van drie gemeenten: ook Woensdrecht en Steenbergen participeren in de dienst.
 
Uitleg in raadscommissie onvoldoende

Wethouder Arjan van der Weegen had in de raadscommissie van 8 december al uitleg gegeven over de lopende fraudekwestie waarbij de lokale bewindsman aangaf dat de bestaande veiligheidskleppen naar zijn bevinden goed hebben gewerkt: de fraude is tijdig ontdekt. "De fractie van de BSD denkt daar iets genuanceerder over", merkt Van den Kieboom op. "Het gaat in dit geval niet om uitkeringsfraude door uitkeringsgerechtigden, waarvoor voldoende wet-en regelgeving door de raad is vast gesteld. Het risico en daadwerkelijk gevaar kwam van binnenuit en heeft een directe relatie met de kwaliteit van de bedrijfsvoering."

'Indringend aandacht'

Het BSD-raadslid verwacht dat het college hieraan 'indringend aandacht' zal gegeven. Daarom bevraagt de BSD-fractie de burgemeester en wethouders kritisch over de bedrijfsvoering van de intergemeentelijke dienst. Zo wil de de BSD weten hoeveel medewerkers de ISD telt en hoeveel van hen in vaste dienst zijn of worden ingezet op basis van detachering of inhuur.

Kwetsbare positie

De frauderende medewerker had toegang tot vertrouwelijke gegevens en Van den Kieboom vraagt zich af een tijdelijke medewerker op een dergelijke kwetsbare positie heeft kunnen komen. "Was deze medewerker geautoriseerd voor handelingen die konden leiden tot de gepleegde fraude", vraagt de BSD'er aan het college. "Welke extra selectievooraarden hanteert u bij de inhuur of detachering van medewerkers, die op dit soort posities werkzaam zijn?" Van den Kieboom wil weten of het college aanleiding ziet om de protocollen aan te passen en te verscherpen. "Tot slot vraagt ook mijn fractie, in navolging van GBWP, wat u concreet gaat doen om de 100.000 euro daadwerkelijk terug te halen", zo besluit Van den Kieboom zijn brief.
 

Foto: Hans-Jorg van Broekhoven