Realisatie logistiek centrum op Noordland al begonnen

BERGEN OP ZOOM – Het gaat nu nog om voorbereidende werkzaamheden als drainage en de wegen. Dit is nodig om met de werkelijk bouwwerkzaamheden te beginnen. Later dit jaar wordt op het eerste deel van het nog braakliggende perceel aan de Leeghwaterweg op Noordland een logistiek centrum gebouwd. De rest van het terrein volgt later. Het college is er blij mee, het levert de nodige nieuwe werkgelegenheid op.

Zo'n 175 banen moet het op gaan leveren, is de verwachting. Onderdeel van de onderhandelingen over de grondprijzen was dat het méér werd dan grote opslagruimtes. zo meldt het college van B en W. Er komt redelijk arbeidsintensieve logistiek op het perceel, dat in eerste instantie voor één derde wordt bebouwd. DHG (David Hart Group) gaat dit op zich nemen. De planologische procedures ervoor zijn inmiddels opgestart, vertelt de gemeente in een persbericht.

Hoogwaardige logistiek

Wat als eerste wordt gerealiseerd is een logistiek distributiecentrum voor een klant van DHG. Het wordt gebouwd volgens het SMARTLOG concept dat de vastgoedontwikkelaar in Moerdijk al toepaste. Het complex van ca. 48.500 m2 gaat bestaan uit drie hoogwaardige DC’s (distributiecentra) inclusief kantoorruimte, voorzien van een ESFR-sprinklerinstallatie met centrale bluswatervoorziening. Volgens de DHG website is dit deel in november 2017 gereed. Over de exacte invulling van het grotere, tweede deel van het terrein wordt nog nagedacht. Wethouder Coppens: "De afspraak is in ieder geval dat ook hier bedrijvigheid komt die serieus werkgelegenheid oplevert. Dat is part of the deal."

Afbeeldingen: met vriendelijke permissie DHG ©