Rechtbank: BioMoer mag niet uitbreiden

BERGEN OP ZOOM / DEN BOSCH – De mestvergisting van BioMoer mag niet uitbreiden. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant. Het rechtscollege heeft donderdag de eerder verstrekte provinciale vergunning aan BioMoer vernietigd. Ook vervalt daarmee de vergunning voor sleufsilo's voor het bijbehorende melkveebedrijf. Gedeputeerde Staten zou onterecht de gemeente Roosendaal om instemming hebben gevraagd; omdat de uitbreiding op Bergs gebied plaatsvindt, zou juist de Bergse raad zich hierover moeten uitspreken. De provincie krijgt van de rechtbank zes maanden de tijd om zich opnieuw over de vergunning te buigen.

Ook heeft de provincie onvoldoende gekeken naar de gevolgen van stank- en geuroverlast bij het co-vergistingsproces, zo oordeelt de Rechtbank. Daarbij had ze geen vergunning mogen geven voor mestopslag in de open lucht. Daarom mag de installatie en het bijbehorende melkveebedrijf niet uitbreiden en is een nieuwe vergunning nodig. BioMoer is een initiatief van diverse agrarische ondernemers in het Bergse buitengebied, in Moerstraten en Halsteren. De woordvoerder van het BioMoer-collectief was vrijdag niet bereikbaar voor een eerste reactie.

Reacties

De gemeente heeft laten weten 'kennis genomen te hebben' van de uitspraak en wil zich eerst inhoudelijk verdiepen alvorens te reageren. Stichting Behoud Halsters Laag, die ook bezwaar maakte tegen de uitbreiding, laat bij monde van woordvoerdster Anneke Franken weten "verheugd te zijn over de beslissing van de rechtbank."

Gemoederen verdeeld

BioMoer ligt op de grens van Bergen op Zoom en Roosendaal en de mestvergistingsinstallatie verdeelt de gemoederen in de Bergse samenleving vanaf de bouw, vijf jaar geleden. Door mest te vermengen met groenafval, onstaat een vorm van gecombineerde vergisting (co-vergisting) en daaruit is energie op te wekken. Met de warmte is het bijvoorbeeld mogelijk om vroege asperge- en aardbeienteelt mogelijk te maken. Een duurzaam initiatief, zo oordelen velen, omdat daarmee het gebruik van fossiele brandstoffen wordt beperkt en er is sprake van een energie-kringloop: (groen)afval wordt energie voor nieuwe teelt van gewassen.

Omgevingseffecten

Tegenstanders wijzen vooral op de negatieve omgevingseffecten. De kwetsbare milieu in het zogeheten 'coulissen-landschap' van de Brabantse Wal wordt aangetast. BioMoer is nadrukkelijk aanwezig in het landschap en het af- en aanrijdend vrachtverkeer zorgt voor overlast en verstoring van flora en fauna. De hoeveelheid mest van het melkveebedrijf is onvoldoende en er moet mest van andere bedrijven (maar ook groenafval) worden aangevoerd. Een aantal omwonenden heeft zich verenigd in de de stichting Behoud Halsters Laag, die fel tegenstander is van de komst. Ook nauurorganisaties hebben zich verzet en bezwaar aangetekend tegen de provinciale vergunning.

Fotobijschrift: De BioMoer co-vergistingscentrale, gezien vanaf de Luienhoekseweg. (Foto: Stichting Behoud Halsters Laag)

Kijk hier voor de uitspraak van de rechtbank Oost-Branbant inzake BioMoer