Reekalfjes gered van de maaimachine

De twee reekalfjes, verscholen in het hoge gras. (Foto: Staatsbosbeheer / Erik de Jonge)

BERGEN OP ZOOM – Diverse jonge reekalfjes zijn aan een gewisse dood ontsnapt dankzij optreden van bowswachter Erik de Jonge en medewerkers van Brabants Landschap. Tijdens een speurtocht door het hooiland in de natuurgebieden rondom Bergen op Zoom vond hij in totaal een vijftiental hertjes. "Joehoe! We zoeken weer niet voor niks! Knappe tweeling uit het hooiland gevist, vlak voor de maaimachine", aldus het bericht dat de boswachter vandaag op Twitter heeft geplaatst. 

De grasgebieden worden zeker tweemaal per jaar gemaaid. Maar tegelijk biedt het hoge gras bescherming voor dieren die in de vrije natuur leven. Natuurbeheerders zijn daarom extra zorgvuldige en controleren de weilanden éérst voor de maaimachines aan de slag gaan. Zoals nu blijkt, is dat zeker geen overbodige luxe. En het gaat helaas ook wel eens mis, moet de boswachter constateren: zo trof hij vanmorgen in een weiland een overleden hertje aan waarvoor redding te laat kwam. "Superjammer dat we hier geen drones mogen inzetten vanwege nabijheid vliegbasis", reageert hij op Twitter.

Groote Melanen

Begin deze maand kwam waterschap Brabantse Delta in het nieuws nadat maaimachines tijdens het broedseizoen waren ingezet bij het vrijmaken van oeverranden bij de Groote Melanen. Dit tot verontwaardiging van omwonenden, die vreesden dat nesten vernietigd zouden worden. Het waterschap stelt echter dat er sprake is van een noodzaak. "Aangezien watergangen in de zomer dichtgroeien en we wateroverlast of -tekort willen voorkomen, moeten we maaien", aldus woordvoerder Danique van Oorschot. Wel zouden de aannemers die ingehuurd worden om het werk te verrichten, geïnstrueerd worden om beschermde planten en dieren te ontzien. Zo is er een controleplicht en als er een nest of broedplaats wordt aangetroffen dat moet daar omheen gemaaid worden, aldus Van Oorschot. Bij de werkzaamheden aan de Groote Melanen zijn overigens geen broedplaatsen gevonden, meldt het waterschap.