Regionaal beleidsplan politie: zorgen over voldoende capaciteit

De Bergse gemeenteraad vraagt zich af of de politie wel over voldoende capaciteit beschikt om alle taken uit te kunnen oefenen. (Tekst: Han Verbeem, foto: Pixabay)

BERGEN OP ZOOM – De Bergse politiek besprak donderdagavond het regionale beleidsplan van de politie-eenheid West-Brabant-Zeeland. De raad heeft de mogelijkheid om als lokale overheid een aantal accenten en aandachtspunten aan te geven. Er zijn vooral zorgen of de politie alle taken goed aan kan. Zeker als het gaat om de bestrijding van zware criminaliteit en ondermijning van de samenleving – zo constateren de diverse raadsfracties.

Een mooi beleidsplan, aldus Meino Dam (Lijst Linssen) maar bij de uitvoering komt het aan op de inzet van de politie: waar door bezuinigingen nauwelijs tijd en mankracht beschikbaar is en de agenten extra overuren moeten draaien. "Er wordt niet voor niet actie gevoerd voor betere arbeidsvoorwaarden bij de politie", aldus Dam. 

Veiligheidsgevoel

Dyana Rommens (GBWP) constateert de criminaliteit in Bergen op Zoom weliswaar verbetert, maar dat het veiligheidgevoel onder de inwoners nog flink verbeterd kan worden.  Manuala van Gent (BSD) wil specifieke aandacht voor de Sterrenbuurt, die als crisisbuurt bekend staat. Ook vraagt ze aandacht voor landelijke thema's zoals cybercriminaliteit.

Wijkagenten

Gertjan Huismans (VVD) wil meer ruimte voor de 28 wijkagenten, "die de oren en ogen zijn in de wijk." Deze constateert in een vroeg stadium problemen en door preventie kan kostbare politieinzet in een later stadium voorkomen worden. "Het zijn hoog gemotiveerde politiefunctionarissen" In het beleidsplan komt het woord 'wijkagent' echter maar één keer voor – zo constateert het liberale raadslid. Hij constateert tevens dat sinds de vorming van de nationale politie er steeds meer veiligheidstaken op het bordje van de gemeente belanden.

Drugsdumpingen

De partij Steunpunt Bergen op Zoom vreest dat er meer politietaken bij de BOA's (Bijzondere Opsporings Ambtenaren) terecht komen, terwijl deze daar niet voor zijn opgeleid. Raadslid Hans-Peter Verroen van het CDA merkt op: "Prima dat er meer aandacht is voor drugsdumpingen." Ook zijn partij wil meer inzet van wijkagenten." Carinne Elion (D66): "Er ligt een mooi plan, ook al is de politie afhankelijk van Den Haag." Maar het mag wel smarter en concreter, vindt het raadslid, Zij pleit voor een 'gezaghebbende overheid' met meer zichtbaarheid op straat. "Mensen raken gedesillustioneerd en cynisch, als er ondanks mooie voornemens toch geracet wordt met auto's in de wijk en gedealt wordt op straat."

Capaciteitsproblemen

Peter van den Ouden (GroenLinks) leest tussen de regels door: "Capaiteitsproblemen, capaciteitsproblemen en nog eens: capaciteitsproblemen," De oorzaak ligt in jarenlange bezuinigingen waardoor de veiligheid op straat is 'kapotbezuinigd'. "Wij hebben zorgen, met name over de ondermijnene criminaliteit. Deze bedreigt de democratie en onze rechtsstaat. Daarom vinden we het heel terecht dat de aanpak hiervan prioriteit is in het Beleidsplan."

Reactie college

Burgemeester Frank Petter merkt op, dat BOA's niet als een alternatieve politie ingezet mogen worden. "Ze beschikken inderdaad niet over alle bevoegdheden zoals poitiefunctioarissen die hebben."Het extra belasten van wijkageten -zoals bepleit door diverse raadsfracties – vindt hij geen goede zaak: daarmee dreigt dat er teveel van hen gevraagd wordt "en ze hebben het al zo druk". Bergen op Zoom is een evenementengemeente en er komen steeds meer activiteiten bij. "En ook dat vraagt politieinzet. Deze capaciteit kan gelukkig opgevangen worden binnen het basisteam Bergen op Zoom", aldus de burgervader. Wat betreft de capaciteitsproblematiek, beaamt Petter dat de uitvoering sterk wordt bepaald door het beleid dat in Den Haag wordt bepaald. De burgemeester zal de inbreng van de raadsfracties als zienswijze indienen bij de nationale politie.