Regionaal Wond Expertise Centrum van start

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

BERGEN OP ZOOM / WEST-BRABANT – Huisartsen, thuiszorgorganisaties, verpleeg- en verzorgingshuizen en het Bravis ziekenhuis versterken hun samenwerking en bundelen hun kennis op het gebied van complexe wondzorg met het Wond Expertise Centrum (WEC). Het is geen fysiek centrum, waar de patiënt naar toe kan, maar een samenwerkingsvorm met als doel: patiënten met complexe wonden de meest efficiënte zorg en behandeling te geven, op de juiste plek, van goede kwaliteit en tegen zo laag mogelijke kosten.

Het Wond Expertise Centrum West-Brabant is gerealiseerd onder de vlag van Stichting WestWest, een samenwerkingsverband van tien zorgorganisaties in westelijk West-Brabant.

Versnipperd

“We zagen het aantal complexe wonden de afgelopen jaren toenemen”, vertelt dermatoloog dr. D. van Gerwen van het Bravis ziekenhuis. “Dergelijke wonden zijn vaak moeilijk te genezen en de behandelkosten zijn dan ook hoog. De wondzorg was heel versnipperd over de diverse zorgverleners in de regio West Brabant en weinig gecoördineerd. De overdracht was niet optimaal en een eenduidige werkwijze ontbrak.”

De dermatoloog vervolgt: “In een samenkomst met huisartsen en dermatologen hebben we een gezamenlijke toekomstvisie gemaakt om de wondzorg voor onze patiënten te verbeteren en samen met thuiszorgorganisaties en verpleeg- en verzorgingshuizen te komen tot een regionaal Wond Expertise Centrum.”

Snelle doorverwijzing

Groot voordeel van de eenduidige, vernieuwde werkwijze zijn de korte lijnen in de samenwerking en de snelle onderlinge doorverwijzing, waardoor de patiënt eerder op de juiste plek de juiste zorg krijgt. Er is een zorgpad ontwikkeld, waarin iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid en zijn eigen taken heeft: de huisarts, regieverpleegkundigen wondzorg van thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen en de wondconsulenten en medisch specialisten van het ziekenhuis (chirurg en dermatoloog). Met name de regieverpleegkundigen wondzorg van TWB en Groenhuysen hebben een belangrijke rol als een schakel tussen patiënt, huisarts en ziekenhuis.

De verwachting is dat de wond door snelle en gerichte doorverwijzing sneller geneest en de behandelduur korter.

Gezamenlijke scholing

Ook kwalitatief gezien is er een duidelijke verbeterslag gemaakt, doordat alle verpleegkundige ondersteuning eenduidig getraind is in de kennis op het gebied van complexe wondzorg en ook in de juiste keuze van het meest geschikte materiaal en de juiste manier van aanbrengen ervan.  

Wondverbandmiddelen

Binnen het Wond Expertise Centrum wordt nauw samengewerkt met een leverancier voor wondverbandmiddelen, die zorgt dat de gekozen materialen direct en in de juiste hoeveelheid leverbaar zijn en bij de patiënt thuis afgeleverd kunnen worden. Het is ook mogelijk dat  de patiënt deze geselecteerde verbandmiddelen zelf direct meeneemt vanuit de ziekenhuisapotheek. De leverancier registreert ook het verbruik, zodat tevens de besparing inzichtelijk wordt gemaakt.

Afbakening

Dr. Van Gerwen: “Het Wond Expertise Centrum richt zich in eerste instantie op de grote groep patiënten met ulcus cruris. Het gaat dan om slecht genezende wonden aan vaak de onderbenen, die regelmatig verbonden (gezwachteld) moeten worden en waarvan de oorzaak van slechte genezing op veel vlakken kan liggen. Het is het streven op termijn naar andere complexe wonden uit te breiden.”

Afbeelding: Pixabay/Gerd Altmann