Regionale aanpak overlast en drugsdumpingen in buitengebied

BERGEN OP ZOOM / BRABANTSE WAL – Vanaf nu is er een regionale gezamenlijke aanpak van overtredingen in de natuur van de de Brabantse Wal. Een intensief samenwerkingsverband moet zorgen dat het schoner en veiliger wordt.

Vanaf 1 september gaan de buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeenten Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom samen op pad met de boswachters en BOA's van Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en SSIB. Het doel: efficiënter en effectiever toezicht uitoefenen in de natuur om de natuurgebieden op de Brabantse Wal te beschermen en ervoor te zorgen dat bewoners en recreanten zich veilig en welkom voelen.

Meer slagkracht

Met de samenwerking van de gemeentelijke en groene boa’s is een actiepunt uit het handhavingsuitvoeringsprogramma van de gemeente Bergen op Zoom gerealiseerd. Aanleiding hiervan waren de veelvuldige overtredingen, zoals dumpingen van drugsafval, en overlast in het buitengebied. Er is nu meer slagkracht en gedeelde kennis, over zowel het gebied als de aanpak van het probleem. Burgemeester Petter is er blij mee: “Ik draag onze natuur een warm hart toe. Daarom maak ik me hard voor toezicht en handhaving in de natuur en dus bescherming van natuurwaarden.”