Rel tijdens raadsvergadering voorlopig gesust

BERGEN OP ZOOM – De gemoederen liepen hoog op, donderdagavond in de raadszaal. Dermate dat het van schorsingen kwam en er achter de schermen stevig werd gesproken over de vraag of de coalitie op deze wijze verder kon.

Reden van de conflicten waren opmerkingen van D66 en VVD, beide coalitiepartijen, over raadslid Aydin Akkaya van GBWP. Die was zelf op dat moment afwezig, maar dat weerhield de coalitiegenoten er niet van stevige kritiek te uiten op hun collega. Die ging onder meer over uitspraken die hij deed in de media over het mogelijk toetreden van nieuwe partijen (Denk, red.) tot het lokale politieke landschap. De kritiek was blijkbaar voor GBWP dermate ongezouten dat deze het niet pikte en de vergadering wilde onderbreken. Voor een stevig onderhoud over de gang van zaken. Meerdere aanwezigen vreesden even voor een breuk in de coalitie.

Gedragscode

Zo ver kwam het niet. Uiteindelijk werd de vergadering hervat door een wat timide ogende burgervader, die GBWP fractievoorzitter Evert Weys de ruimte gaf toch nog even op de kwestie terug te komen. Weys: “We hebben als gemeenteraad ooit een gedragscode met elkaar afgesproken. Mijn partij heeft moeite met hoe daar nu mee is omgegaan. Blijkbaar geeft iedereen nog steeds een eigen invulling aan die code.” Hij gaf aan verder te willen met de raadsvergadering maar liet tevens weten dat de kous daarmee niet af is. Er komen vervolggesprekken over de gang van zaken wat GBWP betreft.

Raadsvergaderingen zijn live te volgen via deze link.