Rent-a-BOA: ordehandhavers op bestelling houden de wijk leefbaar

De teamleden van Rent-a-BOA. Het kaartje laat de werkgebieden zien van de pilots: in deel van de gemeente boven de groene streep zijn de actiedagen 26 juni en 7 november; in het gebied onder de groene streep is de actiedag 24 oktober. (Foto's: gemeente Bergen op Zoom)

BERGEN OP ZOOM – Problemen in de wijk met overlast, zwerfvuil of vernielingen? Wijkbewoners kunnen vanaf woensdag zelf een BOA 'bestellen' om op te treden. BOA's zijn Bijzondere Opsporings Ambtenaren die politieagenten ondersteunen bij het handhaven van veiligheid en leefbaarheid. De gemeente start met een pilotproject waarbij bewoners op speciale actiedagen een BOA kosteloos kunnen oproepen via het project Rent-a-BOA. De eerste actiedag is 26 juni (de noordelijke wijken), daarna op 24 oktober (zuid) en 7 november (noord). Bewoners kunnen vóóraf klachten melden via het contactformulier (zie onder).

BOA's mogen niet álles, maar wel heel veel: identiteit controleren, proces-verbaal opmaken, boetes uitschrijven en personen aanhouden als zij op heterdaad worden betrapt. Deze 'Rent-a-Boa' is in andere Brabantse gemeenten een bewezen concept, zoals in Dongen en Loon op Zand. De gemeente Bergen op Zoom neemt het voorbeeld over, ook na een vorig jaar oktober aangenomen raadsmotie van het CDA mede-ingediend door GBWP.

Maiximaal haalbare

Wanneer wijkbewoners een melding maken van zwerfafval, diverse soorten overlast, hondenpoep of foutparkeerders, gaan de BOA's hier op korte of lange termijn mee aan de slag. "We merken echter dat inwoners niet altijd weten wat onder onze bevoegdheid valt en wat we met meldingen doen", stelt wethouder Annette Stinenbosch. "Hiervoor starten we nu met deze pilot, waarbij inwoners ons voor speciale pilotdagen kunnen ‘inhuren’ om meldingen op te pakken. Op deze dagen werken we ook samen met de politie zodat we er het maximale uit kunnen halen."

  • Hoe huur je een BOA in? Geef je melding door via de Buiten Beter app of via het contactformulier (klik hier) op de gemeentelijke website o.v.v. ‘Pilot Rent-a-BOA’. Houd er rekening mee dat de teams de meldingen oppakken van 14:30 uur tot 21:30 uur. Je kunt een melding indienen t/m 25 juni. De ochtend hierna maken ze de werkroosters. Op de dag zelf geven de BOA's continue terugkoppeling over wat ze doen en wat ze zien. Meer informatie? Bezoek de website (klik hier)