Reparatie bestemmingsplan voor caravanstalling bij champignonkwekerij

Tekst: Han Verbeem, illustratie: Pixabay / AnaliseArt 

BERGEN OP ZOOM – Het college van B&W verleent medewerking aan de bestemmingwijziging van een champignonkwekerij aan de Tholenseweg, waarmee het planologisch mogelijk wordt in de loods stallingsplaatsen te verhuren voor bijvoorbeeld caravans en campers. Het huidige bestemmingsplan voorziet daarin niet, aldus wethouder Annette Stinenbosch. De reparatie van het bestemmingsplan maakt het de ondernemers mogelijk deze nevenactiviteit voort te zetten. De gemeente en de kwekers zijn al enige jaren in overleg over de situatie.

Feitelijk is hier sprake van een zogeheten 'postzegelherziening' binnen het huidige Bestemmingsplan Buitengebied-Noord; het is een reparatie van een eerdere planwijziging uit 2014 waarbij de nevenactiviteit voor dit perceel destijds niet is meegenomen. Het college sluit nu met de aanvragers een overeenkomst, waarin de voorwaarden voor de planwijziging worden vastgelegd. 

Géén voorkeursbehandeling

Het terrein en de bijbehorende loods zijn eigendom van de agrarische onderneming Govers VOF; mede-eigenaresse en firmant Rian Govers-Gabriëls is fractievoorzitter voor de VVD in de Bergse gemeenteraad. Wethouder Stinenbosch benadrukt dat de aanvragers géén voorkeursbehandeling krijgen. "We behandelen de aanvraag voor de bestemmingswijziging zoals alle andere verzoeken voor niet-agrarische nevenactiviteiten elders in het buitengebied." Het gaat hierbij om een actualisatie; zo zijn er elders in het buitengebied al boerderijwinkels, paardenstallingen, B&B's, mini-campings en andere voorzieningen toegestaan als extra activiteit; waarop het bestemmingsplan ook is aanpast.