Retentievijver bij de Poort Staakberg moet afwatering en kwaliteit van water verbeteren

BERGEN OP ZOOM – De gemeente  en Waterschap Brabantse Delta gaven vandaag het officiële startsein voor de aanleg van een retentievijver aan de Poort/Staakberg. De vijver is gesitueerd op de hoek van de Burgerhout en de Randweg West.

Niels Mureau van het waterschap en Annemarie Vrijenhoek van de gemeente onthulden een informatiebord. Beiden gaven aan de samenwerking erg te waarderen. Tevens liet de gemeente weten dat bij zowel de planvorming als de voorbereidende werkzaamheden de buurtbewoners betrokken zijn.

Wateroverlast

De planvorming voor dit project is enige jaren geleden al in gang gezet. Aanleiding vormde de wateroverlast in het industriegebied Theodorushaven. Er is gekeken naar de mogelijkheden tot het vervangen van duikers in het gebied, maar dat zou een te grote impact hebben op de infrastructuur. Daarom is gekozen voor de aanleg van een retentievijver. Opvang van water ter plekke is ook nodig omdat er vanwege de bouw van de nieuwe Gamma meer verhard oppervlak is bijgekomen en regenwater wel weg moet kunnen. Door het afkoppelen van de Dahliastraat en de afkoppelplannen langs de Halsterseweg moet opvang van water eveneens gecompenseerd worden.

Positieve invloed

Met de aanleg van de retentievijver wordt bovendien een waterkwaliteitsknelpunt opgelost. Die verbetert omdat er een betere doorstroming ontstaat, meldt de gemeente in een persbericht. Regenwater dat eerst in het riool terecht kwam, zal nu door de watergang worden afgevoerd.

Overigens bleek tijdens de korte bijeenkomst dat niet alle omwonenden even gelukkig zijn met wat er allemaal gebeurt. Twee bewoners van de Groenwoudseweg lieten KijkopBergenopZoom.nl weten niet blij te zijn met het fet dat achter hun huizen nogal wat bomen, groen en rust zijn verdwenen.