Ruim 33.000 euro gedoneerd in tweede ronde Coöperatiefonds Rabobank Zuidwest-Brabant

BERGEN OP ZOOM – Inmiddels zijn de donaties uit de tweede ronde in 2020 van het Coöperatiefonds van Rabobank Zuidwest-Brabant bekend. Er is een bedrag van ruim 33.000 euro uitgekeerd aan verschillende verenigingen en stichtingen uit de regio. Hiermee kregen deze een financieel steuntje in de rug.

Het Coöperatiefonds heeft als doel het bevorderen en ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op versterking van (sociaal)economische, culturele en maatschappelijke ontwikkelingen in het werkgebied van Rabobank Zuidwest-Brabant. Dit gebied bestaat uit de gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom, Roosendaal, Woensdrecht en het dorp Zegge.

De donaties in de tweede ronde

In deze tweede ronde ontving Stichting Jeugdmonumentendag een bijdrage voor het bouwen van een ‘zandloper’ die tijdens de jaarlijkse kennismaking dag met de Middeleeuwen voor kinderen gebruikt gaat worden. Zij krijgen dan een ‘levende’ geschiedenisles in hun eigen stad.
Voedselbank ‘Goed Ontmoet’ uit Bergen op Zoom gaat met de donatie hun magazijn duurzaam verbouwen en vogelvereniging ‘De Edelzanger’ schaft materialen en een LED verlichting aan die goed van pas komt bij de tentoonstellingen die de vereniging organiseert.

En verder

De Wouwse Tennisvereniging investeert met de bijdrage in speeltoestellen voor de jeugd, terwijl Stichting Roosendaal Danst! een donatie ontvangt voor de aanschaf van geluidsapparatuur. Stichting de Spil Wouwse Plantage realiseert met de bijdrage een multifunctionele ruimte waarin ze nieuwe activiteiten kunnen faciliteren. Stichting voor Vrienden van Mensen met Dementie West-Brabant ontvangt een bijdrage voor eigen apparatuur voor informatie & voorlichting in de Alzheimer Cafés. En tot slot ontvangt Stichting Traverse Groep een bijdrage voor ‘Thuisadministratie’. Hiermee bundelen ze organisaties in West-Brabant die ondersteuning bieden aan mensen met problemen met hun financiën en administratie tot één loket.

Bijzondere waardering

De ontvangers van de donaties uit het Coöperatiefonds zijn blij met de ondersteuning die hun initiatieven krijgen. Ze geven aan dat ze met deze financiële duw in de rug hun doelstellingen kunnen realiseren en daarmee op hun beurt heel wat mensen blij kunnen maken. De ondersteuning – zeker in deze onzekere tijden – wordt bijzonder gewaardeerd.

Rabobank Zuidwest-Brabant geeft aan dat verenigingen en organisaties die plannen hebben voor een goed project kunnen aankloppen bij het Coöperatiefonds. Er zijn wel voorwaarden aan de donaties verbonden. Informatie hierover is te vinden op www.rabobank.nl/lokale-bank/zuidwest-brabant/donaties.