Ruzie tussen coalitiepartijen nu echt gesust

BERGEN OP ZOOM – Tijdens de laatste raadsvergadering ontstond er wat tumult tussen de VVD en D66 versus GBWP.  De fractievoorzitters van de eerste twee hadden kritiek op raadslid Aydin Akkaya van GBWP. Die was er op dat moment niet en daarom viel het volledig verkeerd bij die partij.

Het leidde zelfs tot een schorsing van de bijeenkomst, donderdag 22 juni. Namens D66 maakte fractievoorzitter Chris Moerkerken een terloopse opmerking over Akkaya, die de democraten eerder een oppositiehouding zou hebben verweten in een persoonlijk gesprek. Namens de VVD had fractievoorzitter Gertjan Huismans eveneens commentaar op Akkaya, omdat deze zich had uitgelaten over een mogelijke DENK-afdeling in Bergen op Zoom. Het schoot de GBWP dermate in het verkeerde keelgat dat de partij om een schorsing vroeg. Daarbij liepen de gemoederen hoog op, ook achter de schermen.

gedragsregels

Inmiddels is er een 'goed gesprek' geweest tussen de drie partijen, onder leiding van burgemeester Petter. Over de inhoud daarvan worden niet echt mededelingen gedaan. Een wat algemeen persbericht houdt het erop dat een gezamenlijke gedragscode van de gemeenteraad aangeeft dat men mét en niet over elkaar spreekt in de raad, in ieder geval niet bij afwezigheid van het betreffende raadslid. Die spelregels worden na de zomer nog eens doorgenomen tijdens een gemeenteraad, is afgesproken. Het lijkt er dus op dat de storm in het glas water weer is gaan liggen. Of er daarnaast nog is gesproken over de ergernissen van de VVD en D66 richting GBWP'er Akkaya is dus ook niet duidelijk.