Sabic neemt safety skill center in gebruik

Startfoto: Peter Lens (links) en Toine Roks (rechts) verrichten samen de openingshandeling.

BERGEN OP ZOOM – In een nagebootste fabriekshal op het terrein van SABIC worden de komende maanden ruim 1200 medewerkers getraind op het gebied van veiligheid. Het safety skill center, dat is opgezet in samenwerking met bedrijven die voor en bij SABIC werken, blijft ook daarna fungeren om nieuwe ontwikkelingen bij te brengen.

De opening werd verricht door Peter Lens, Manager Technical Department bij SABIC, en Toine Roks, voorzitter van Symbiosis. Dat is de naam van het samenwerkingsverband waaronder alle aannemers vallen die werken op het SABIC-terrein. De directe aanleiding van het center is het groot onderhoud aan de vier chemische fabrieken, dat in oktober plaats gaat vinden.

Veili

Volgens Peter Lens zijn er drie belangrijke thema’s voor dit jaar, waarbij veiligheid op nummer één staat. Daarnaast natuurlijk het werken aan een geslaagde ‘turn around’ (red: het groot onderhoud) en als derde de samenwerking, zowel intern als met de bedrijven die bijdragen aan de verschillende processen. “We willen blijven leren van elkaar, blijven verbeteren”, aldus Lens. Hij ziet het safety skill center als een hele goed invulling daarvan. Hier komen mensen praktische situaties tegen die zeker voor gezonde discussie gaan zorgen. Als voorbeeld noemt hij het bekende vraagstuk ‘Hoe spreek je elkaar aan in de praktijk, als dingen niet goed gaan.’ Vanwege de verregaande samenwerking met externe bedrijven is het zo belangrijk dat dit in gezamenlijkheid wordt opgepakt.

Eigen aanpak

Toine Roks bevestigt het belang van dit partnerschap, in veiligheid maar ook andere zaken. Eerder al tekenden Synbiosis en SABIC een intentieovereenkomst om zaken als dit nader vorm te geven. Om een invulling voor het safety skill center te vinden zijn ze onder meer gaan kijken bij Dow Chemical in Terneuzen en Shell Moerdijk. Uitendelijk is voor een eigen aanpak gekozen, waarbij leren van elkaar een belangrijk uitgangspunt is.

Center blijft bestaan

“We hebben fabriekssituaties nagebootst hier, met als belangrijke insteek dat we ook kennis gaan delen”, vertelt Hans Heinze, de ontwerper van het center. “Er lopen hier mensen rond die al dertig jaar bij SABIC werken. Hun knowhow willen we graag meegeven aan nieuwe medewerkers. Door samen te praten over de praktijk leer je veel van elkaar.” Hans meldt dat medewerkers uit alle lagen van de organisatie deelnemen, dus óók mensen die kantoorfuncties hebben. “Het is belangrijk dat je elkanders werk kent, dus tevens de risico’s ervan.” Na de maanden die in het teken staan van de komende onderhoudsperiode, blijft het safety skill center actief. Hans: “Er komen altijd weer nieuwe richtlijnen en er doen zich wel eens incidenten voor. Dat gaan we allemaal gebruiken als basis voor nieuwe trainingen.”