Samen 0164 bezorgd over jeugdzorg in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM – De lokale partij Samen 0164 maakt zich “grote zorgen” over de tekorten en uitvoering van de jeugdzorg. Raadslid Reinoud Krijnen wil opheldering van het college.

Meerdere berichten uit verschillende media hebben de zorg aangewakkerd, schrijft Krijnen. Hij wijst erop dat sinds jeugdzorg onder de gemeente valt, de budgetten met tweeëntwintig procent zijn vermindert. Anderzijds is het aantal jongeren dat deze zorg nodig heeft met ruim twaalf procent toegenomen. Het leidt onder meer tot wachtlijsten in de jeugdzorg en overlast in wijken door gebrek aan opvang. Ook de werkdruk in de sector is veel te hoog. Deels komt dat door gebrek aan voldoende mensen, deels ook omdat de problemen waar jongeren mee kampen verergeren. Zelfs de minister geeft toe dat de marktwerking te ver is doorgeschoten.

Andere aanpak, ook lokaal?

Het aantal klachten over jeugdzorg neemt alsmaar toe. Het wordt hoog tijd te erkennen dat de huidige aanpak niet werkt, is steeds vaker de conclusie. Desondanks vindt Krijnen dat de gemeente Bergen op Zoom de organisatie rondom de jeugdzorg voortvarend oppakt. Wat echter niet wil zeggen dat hier alles goed gaat en daar vraagt hij aandacht voor. Samen 0164 wil weten van het college wat hier de stand van zaken is en welke problemen er spelen die op gemeentelijk niveau kunnen worden aangepakt. Tevens is Krijnen benieuwd naar een mogelijk oorzakelijk verband tussen tieners die op de wachtlijst staan en overlast in de wijken.

Image by Free-Photos from Pixabay