Samen 0164 blijft kritisch op aanpak waterkwaliteit Binnenschelde

BERGEN OP ZOOM – Raadslid Reinoud Krijnen stelde namens zijn partij al eerder vragen over wat de gemeente doet aan het verbeteren van het water in de Binnenschelde. Hij is vooralsnog niet tevreden met de antwoorden en wil meer toelichting.

Krijnen wijst namens Samen 0164 nog maar eens op het maatschappelijke en toeristische belang van het (zwem)water. Hij wil duidelijk hebben hoe reëel het is dat de kwaliteit ervan verbetert en vindt niet dat eerdere vragen daarover voldoende zijn beantwoord. Ook als blijkt dat echte en blijvende verbetering er niet of voorlopig niet in zit dient dat eerlijk te worden toegegeven, om geen valse verwachtingen te wekken.

Niet echt resultaten

Het raadslid vraagt het college duidelijkheid te verschaffen over wat er zoal bedacht, besproken en ondernomen is om het water op niveau te krijgen. Hij wijst op de Melanen, waar onder meer gebaggerd is, en wil weten of dit ook in de Binnenschelde een optie is. Er zijn wel wat pogingen gedaan om de situatie te verbeteren, schrijft Krijnen, zoals het strand aanleggen (wat voor minder ganzen en uitwerpselen zorgt), een verbod op honden, controle van de verbindingen met ander water en een onderzoek naar fosfaatbindende middelen. Toch leidde dat tot nog toe niet echt tot verbetering. De partij vraagt zich af in hoeverre er prioriteit wordt gegeven aan de situatie. De communicatie daarover is in ieder geval beperkt, luidt de conclusie.

Kosten

Wat het uitvoeren van verdere opties betreft, is nog niet duidelijk met welke kosten dit gemoeid zal gaan. Dat hangt ook af van wat onderzoeken opleveren aan methodes. Samen 0164 vraagt zich af, gezien de financiële positie van de gemeente, of het eigenlijk wel zin heeft er nader research en tijd in te steken. Krijnen doet als suggestie om universitaire studenten te vragen dit op zich te nemen. Antwoorden die zijn partij kreeg over verwachte gevolgen van de geplande verzilting van het Volkerak en Zoommeer, zijn dermate onduidelijk volgens het raadslid dat hij een betere en meer eenduidige uitleg wil.