Samen 0164 haalt uit naar reclamebelasting: Ondernemers pesten!

BERGEN OP ZOOM – Raadslid Reinoud Krijnen windt er in een kort briefje aan het college geen doekjes om. Hij haakt in op de commotie rondom de aanslagen die bedrijven hebben ontvangen inzake reclamebelasting. Ze zouden onjuist zijn en ondernemers het leven zuur maken.

Vorige week schreef Lijst Linssen er al een brief over. Ook daar waren meerdere klachten binnen gekomen over de heffingen. Die zijn niet nieuw maar er leeft een gevoel dat het ieder jaar gekker wordt, bij sommigen. Samen 0164 spreekt van “onjuiste aanslagen”. Er worden items genoemd en berekend die niet bestaan en opgegeven afmetingen kloppen niet, vertelt Krijnen in een telefonische reactie.

Heffing moet op de helling

het raadslid vindt dat de belasting zorgt voor een “negatieve impact op het ondernemingsklimaat” en meldt dat het “voelt als ondernemer pesten”. Hij vindt het raar dat er nog niet op is gereageerd door het college en wil weten of er alsnog pogingen volgen om de relatie met de betreffende ondernemers te herstellen. “Of laat u de onjuiste aanslagen via de ambtelijke weg van bezwaarschriften lopen?”, vraagt hij. Zijn partij stelt dat er hoognodig opnieuw moet worden gekeken naar de wijze waarop de heffingen worden vastgesteld, maar óók dat de gemeente beter moet gaan communiceren met ondernemers.